RSS

Het nut van wiskunde/ the use of mathematics

21 Jul

‘Waar heb ik dit vak nou toch voor nodig?’ als het weer eens over wis- danwel natuurkunde gaat. Hoe laat je iemand ergens van houden, of in elk geval positief denken, als het nut ervan lijkt te ontbreken en de weg erheen vol obstakels is belegd?
Het is ook niet makkelijk om uit te leggen, vrees ik, totdat je je bepaalde zaken gaat realiseren. Dat wis- en natuurkunde het theoretische deel van out of the box denken behelzen, bijvoorbeeld.
Denk je maar eens in: een kind heeft voor een knutselarijtje een touwtje nodig. Kan het kind niet vinden, noch de ouder. Er wordt naar een oplossing gezocht, in de vorm van een veter, een grote dunne doek, een elastiekje. Probleem opgelost.
Hoe zit dat dan met betrekking tot wis- en natuurkunde? Al die formules die je alleen op je tentamen nodig lijkt te hebben, waar leidt dat dan precies naartoe?
Ik kan me nog een opgave herinneren bij natuurkunde, jaren geleden. Er stond ergens dat ik uit moest rekenen hoe hoog een bal geschopt werd, en ik kreeg een hint, vonden ze zelf. Dat de bal op z’n hoogste punt een snelheid van 0 m/s had. Waardeloos vond ik die tip, dat kon elke lulhannes zo toch ook wel bedenken?! Verontwaardigd stapte ik aldus op mijn lerares af om me te beklagen over zo’n nutteloze tip.
‘Kijk’, legde ze me in alle vriendelijkheid uit, wijzend op mijn formuleblaadjes, ‘misschien heb je hier niet alle informatie die je nodig hebt, maar als je deze formules doorneemt, zie je dat er hier eentje staat waar jouw letter wel in voorkomt, dus kun je die gebruiken’. Het klopte. Ze tekende geduldig verder, schreef formule na formule en tenslotte verliet ik haar bureau met een opgeloste som. Niet zo snugger dat ik het de volgende keer in m’n eentje zou kunnen, maar omdat de herinnering nog in m’n geheugen staat, is er zeker wel wat van blijven hangen 😉
De grond voor out of the box denken werd hier tenslotte wel gelegd. En dat is nou precies wat er met die formules en rekensommen tevens beoogd wordt. Niet alleen het kunnen uitrekenen van de oppervakte van je toekomstige huis, tuin, keuken of poedel, maar ook om de zaken die je hebt, dusdanig door de formuleklutser heen te kunnen halen dat je met een acceptabel resultaat in je handen kunt staan. Noem het theoretisch/abstract Mac Gyveren: er is een resultaat wat je wilt bereiken, nu is de vraag nog hoe. Welke formules heb je nodig om je cijfers of variabelen in plat te malen? Wat is de snelste of slimste weg?
Als je bedenkt dat het te vergelijken is met knutselen (denk maar aan de scene uit Apollo 13 waarin niet alleen in de ruimte zaken berekend moeten worden omdat er ineens iets is misgegaan, maar men ook terstond voor elkaar moet zien te krijgen dat een vierkant in een rondje past), dan wordt het nut van wis- en natuurkunde ineens een heel stuk duidelijker.
Waarmee ik overigens niet wil beweren dat het ook meteen een stuk leuker wordt….

‘What is the use of this subject?’ when it’s concerning mathematics or science. How do you make someone love it, or at least look at it positively when the point is missing and the road is filled with obstacles?
It’s not easy to explain until you realize something. For instance that maths and science contain the theoretical part of thinking ‘out of the box’.
Think about the following: a child needs a rope for some handicraft. Both the child and the parent can’t find any. It has a solution, like a lace, a thin big cloth or an elastic band. Problem solved.
So how about this bein applicable to maths and science then? All the equations you only seem to need to make the test, how about those?
I can remember a science question when still at school. I had to do the math of how the height of a ball being kicked. It said I got a hint: ‘on it’s highest point, its speed is 0 m/s’. I thought the hint was worthless, any dork could’ve thought of that in my opinion. So I turned to my teacher, Ms Mijnders, to complain about the stupid hint.
‘Look’, she explained to me friendly, pointing at my pages with equations and formulas, ‘you might think you don’t have all the information here, but if you take a look at these equations, you will find there is one here which has the letter you were looking for, so you can actually use that one’. She was right. She drew it out for me, wrote formula after formula and I left her desk with the problem solved. I wasn’t so clever I could immediately solve the next problem that came along, but since I can still remember it happening, it did stick with me!
Grounds for thinking out of the box were put in my head there. And that’s what mathematics and science are about, at least partially.
Not just being able to do the maths on the area of your home, your garden, your poodle, but also to be able to put the things you have through some formula machine and make sense with it, with a nice result to end. Say it’s theoretical/abstract Mac Gyvering: you have a problem that needs solving, so now how? Which formulas do you need to make sense out of the numbers and letters? Which is the quickest or the smartest way to do so?
If you compare it with handcrafting (think about the scene from Apollo 13, where not only are there lots of brain crackers to be solved without so much as a calculator because things turn worse, but they also need to make a square peg fit into a round hole) then you will notice there is a very clear use for maths and science.
Truth has to be told though: I am not saying it will become any more nice though….!

 
Leave a comment

Posted by on July 21, 2014 in Daily life, Opinion

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: