RSS

Videoclip / Videoclip

13 Oct

Ik woonde op kamers met een vriendin toen mijn broer me op een avond belde.
‘Heb jij nog vriendinnen met grote tieten?’ vroeg hij, op nagenoeg verveelde toon.
‘Wat moet jij daarmee?!’ vroeg ik, lichtelijk ontstelt.
‘Ja nou ja, Bas heeft net een nummer opgenomen’, begon hij, -ik wist op dat moment niet welke ‘Bas’ hij bedoelde, we hebben er in de familie alleen al twee en ik had niet de indruk dat hij op een van die twee doelde-, ‘en nu moeten we daar nog even een clipje bij maken’, vervolgde hij, ‘dus als je nog iemand weet met flinke tieten?’, daarmee was de uitleg beëindigd.
Toch een beetje beledigd, vroeg ik:
‘Kan ik niet meedoen dan?’ en omdat broerlief nu ook weer niet lullig wilde zijn was het antwoord:
‘Oh, ehhh ja hoor, dat kan. Maar heb je ook nog wat vriendinnen die je mee kunt nemen? We hebben nogal wat mensen nodig’, en ja, dat kon wel geregeld worden.
Ik hing op, draaide me om. Mijn huisgenote stond in de keuken te vechten met sla. Dat kon ze heel knap, vechten met eten.
‘Hey zeg, heb jij flinke tieten?’ vroeg ik met een grijns.
‘Wat?!’ was het antwoord, terwijl de sla een halve meter door de keuken vloog. Dat krijg je als je de deksel van de slacentrifuge niet goed dicht maakt.
‘Of je een beetje tieten hebt’, herhaalde ik op een toon of ik juist om suiker had gevraagd, terwijl ik de ravage van groene blaadjes overal bekeek. Het leek wel herfst in de keuken.
‘Holy fok! Volgens mij ben jij de enige die de deksel van de slacentrifuge kan vergeten dicht te maken!’ beschuldigde ik haar lachend.
‘Ik?! Hallo, wie vraagt hier of ik flinke tieten heb als ik bezig ben met koken?!’ ze begon op te ruimen.
‘Ik. En sinds wanneer is sla wassen koken?!‘ lachte ik. Ik hielp mee met opruimen. Het was toch een béétje mijn schuld. Toen ineens:
‘Goed, vroeg je nou echt of ik grote tieten heb?’ Eindelijk, ik kon aan de uitleg beginnen. Een week of wat later werden we, tezamen met nog enkele anderen, in ons T-shirt vereeuwigd voor de camera met op de achtergrond het nummer ‘You’ve Got My Love’ van Bastian Bron.

I was living on my own with a friend, when my brother phoned me on one night.
‘Do you have any girlfriends with big tits?’ he asked, in an almost bored tone. 
‘What is it up to you?!’ I asked, slightly appalled.
‘Yes, well, Bas recorded a song’, he started, -I had no clue as to which ‘Bas’ he was referring to, we have two in the family alone and I didn’t have the impression he meant either one of them-, ‘and we have to make a clip to go along with the song’, he continued his explanation, ‘so if you know anyone with big tits?’ and that was the end of the explanation.
Still slightly offended I asked:
‘Can’t I join?’ and because my lovely  brother didn’t want to be offensive he said:
‘Oh, ehhh sure yeah that’s possible. But do you have any friends to join you? We do need quite some of them’ and yes, that could be arranged.

I hung up. turned around. My roommate was in the kitchen, fighting with some lettuce. She’s ace at fighting with food.
‘Hey, do you have big tits?’ I asked with a grin.
‘What?!’ the answer was, while the lettuce made a huge swing through the kitchen. This tends to happen when you don’t close the lettuce spinner properly. 
‘If you’ve got any big tits’, I repeated, looking at the mess of green leaves everywhere. It looked like autumn in the kitchen.
‘Holy heck! I think you’re the only one who can forget to close a lettuce spinner!’ I exclaimed.
‘Me?! Hello, who’s asking me if I got big tits while I’m cooking?!’ she started cleaning up the mess, I joined. After all, it was a bit my fault. Even though I didn’t think cleaning lettuce should be filed under ‘cooking’. Then, suddenly:
‘Okay, did you ask me if I’ve got big boobs or what?’ Ah, I could start my explanation.
A week or so after that, we were, together with some other women, immortalized in T-shirts in front of a camera. In the background, the song ‘You’ve Got My Love’ was played, by Bastian.

 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2014 in Daily life, Humour

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: