RSS

American Beauty

28 Oct

Het verhaal van Lester Burnham, een man in z’n midlife crisis, die op een avond bij de uitvoering van zijn dochter Janes’ cheerleading event spontaan de hots krijgt voor haar vriendin, Angela.

Waar moeder de vrouw Caroline (geweldig neergezet door Annette Bening) een standaard ‘carrièrevrouw’ speelt, is Lester Burnham (fantastisch werk van Kevin Spacey) neergezet als verveeld kantoorclerkje, die er op een dag genoeg van heeft.
Dit wordt versterkt als vriendin Angela bij dochterlief blijft slapen en de beste man, die toch al een zwak voor haar heeft, opvangt dat ze nog best geïnteresseerd in hem is ook. Als hij er wat beter uit zou zien. Angela vindt Lester niet gespierd genoeg.
Met Angela’s commentaar in het achterhoofd is hij vastbesloten de voor haar ideale vormen aan te nemen. Hij begint met joggen. De Burnhams hebben een homoseksueel stel naast zich wonen die Lester al eerder heeft zien rennen en hij besluit met hen mee te doen. Zodoende leert Lester ook hun andere, nieuwe buren, de familie Fitz, beter kennen.
Ondertussen begint zijn vrouw Caroline een affaire met haar concurrent. Een heerlijk oppervlakkig en standaard verhaal. Dat is ook zo oppervlakkig mogelijk weergegeven. Twee real estate agents die elkaar op een bedrijfsavond, na iets te diep in het glaasje te hebben gekeken, bekennen meer van elkaar te willen weten.

Op zichzelf lijken dit allen tamelijk oppervlakkige verhaallijnen. Dat zijn het ook. Het is het spel van de spelers wat het meer diepgang geeft. Annette Bening is fantastisch als seksueel gefrustreerde perfectionist. Als makelaar is ze tenslotte gewend om van de uiterlijke schijn in haar onderhoud te voorzien. Het moet perfect ogen, anders verkoop je niets. Ze heeft zelfhulpbandjes, spreekt zichzelf continu moed in op die manier. Hilarisch.
Vader Lester die zich hopeloos opgeilt aan zijn dochters’ vriendin is natuurlijk geen nieuw thema, maar het spel van Kevin Spacey is subliem. Je zit bij hem in die kamer als hij het assistentje van zijn baas vertelt dat die de klere kan krijgen en enorm chanteert als oprotpremie.
Jane en Angela, de twee op elkaar aangewezen dames. Je verwonderd je wel over het feit dat de dames elkaar steeds zo opzoeken, omdat ze in karakter eigenlijk niet bij elkaar passen. Thora Birch is het stille meisje dat mooi is, maar niet goed weet wat ze met de wereld om haar heen moet, waar Mena Suvari van stoere verhalen over seksuele avontuurtjes aan elkaar hangt.

<>
Ik las in een recensie dat de film niet meer van deze tijd zou zijn. Ik denk echter dat dit een thema is van alle tijd. De uitleg was het feit dat de ontwikkeling tussen Lester en Angela uiteindelijk spaak loopt omdat zij nog maagd zou zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat de kijker beter weet. Het ‘niet willen’ van Lester heeft meer te maken met het feit dat Angela Hayes onder zijn ogen, in zijn handen, ineens een menselijk wezen wordt.
Ze blijkt onervaren. Iets waar hij niet op had gerekend na haar vieze praatjes.
Is het niet zo dat in elke opwindende droom degene die je voor je hebt juist precies weet wat er gebeuren moet? Dat je als enzymen op elkaar past, in elkaar verdwijnt, om tijdelijk op te houden met bestaan? Angela doorprikt zijn droombubbel waar hij bij zit. Ineens wordt het een meisje, niet de geile sexpoes die hij voor ogen had.
Men vergeet nog weleens dat dat ook vaak gebeurd. Je hebt een droombeeld bij je nymf, je adonis. Dan is het moment daar en er gebeurd iets onverwachts. Daar stap je overheen. Of het wordt niks meer. In dit geval het laatste.

The story of Lester Burnham, a man in his midlife crisis, who on one night out to the cheerleading event of his daughter Jane, develops an instant crush on her friend Angela Hayes.

Where Mrs Caroline Burnham (excellent work by Annette Bening) is being portrayed as the careerwoman who’s really going for it, Lester Burnham (fantastic acting by Kevin Spacey) is being portrayed as highly annoyed clerk in the office.
This isn’t about to get better the moment Angela comes over to spend the night at Janeys. Especially when Lester goes eavesdropping at his daughter’s door and learns that Angela is interested in him for real. If he’d work out. She doesn’t think he’s very muscled.
With her comments in his mind, he’s determined to get himself into the shape she wishes. He takes up jogging. The Burnhams live nextdoor to a homosexual couple whom Lester has seen jogging before, and he decides to join them. He also gets to know their other nextdoor neighbours, the Fitz’s.
Meanwhile his wife is having an affair with a competing business associate, deliciously shallow. Him, the he-man hunk and her, the desperate woman with lack of attention. After a night of a bit too much to drink, they decide to get to know each other a bit better.

On display the storylines seem quite shallow. They are. It’s the players that give it more depth. Annette Bening is playing picture perfect as the sexually frustrated real estate business woman. She can’t sell anything if she doesn’t at least pretend everything is perfect, after all. It’s what gets her the big money.
Daddy Lester who’s hopelessly horny when it comes to the friend of his daughter isn’t anything new either, but the portraying of it by Kevin Spacey is truly great. You’re with him in that room when he tells the bosses’ lap dog to go to hell and if he can please give him a load of money as a bonus, please?
Jane and Angela, the two girls stuck together. Although not by nature, as they don’t seem to have much in common. Thora Birch is a quiet, shy girl, who doesn’t really know how to cope with the world around here, where Mena Suvari is much louder, provocative, daring.

<>
I read in a different review that this film wouldn’t be of this age and era. I don’t believe that. It is a theme of all time. The explanation was the fact that the possibilities between Lester and Angela ended when she appears to be a virgin. I think the viewer knows better. The ‘not wanting’ of Lester has to do with the suddenly human shape of Angela in his hands, under his eyes.
She’s unexperienced, doesn’t know anything.
Isn’t it so that in any exciting dream, the person you’re about to do it with, knows exactly just what to do, what’s the next step? It should be like enzymes, melting together, giving up existing for a moment, matching exactly? Angela pierces the bubble in his presence. Suddenly it’s a young girl, not the hot sexkitten he had in mind.
People forget that this happens a lot. You have a dreamy image of what you nymph, your adonis, is like. Then the real world is there and you have to deal with it. This either makes you continue, or makes you stop it from happening. In this case the latter.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 28, 2014 in Films, Opinion

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: