RSS

Logeren / Sleepover

30 Oct

Ik bleef een nachtje bij Vriendin slapen. Gezellig, want elkaar al tijden niet meer echt gesproken. Met een kaarslicht dineetje (de lamp deed het niet) was het gastronomische onderdeel alvast ruimschoots geslaagd. Eindeloos babbelen, tv kijken, muziek luisteren.
Toen het ‘naar-bed-gaan’ ritueel. Van ons allebei anders. Dat wisten we al, want het allereerste studentenkot ooit gedeeld.
Met name het tanden poetsen verschilt. Mijn tandpasta, ongeacht welke, maakt me aan het kwijlen. Heftig ook. Als een tandeloze teckel.
No way dat ik dat zonder wasbak red.
Vriendin daarentegen doet dat niet alleen moeiteloos zonder wasbak, ze loopt ook rond. Vouwt de was op, legt schone sokken in de la, richt de keuken opnieuw in, redt tussendoor de wereld nog even.
Ik moest lachen om deze acties, wat een rampzalige uitwerking had op mijn ‘kwijlreservoir’. Zelfs al probeerde ik m’n lach in te houden. Het kwaad was al geschied.
Vriendin keek lachend om de hoek van haar badkamerdeur. Een zwevend hoofd.
‘Gaat-ie?’ vroeg ze verbaasd.
‘I wa ehe verhehe ha hij haltij honlooh’, deed ik een poging tot uitleg, (‘ik was even vergeten dat jij altijd rondloopt’) met mijn mond tegen het plafond gericht, nu beducht om niet nog eens dezelfde fout te maken als daarnet.
‘Ah, ja ik vind het zó ontzettend saai om stil te blijven staan! Vind ik echt niks aan’, verklaarde ze wat ik al wist.
Toen ik een witte punt op mijn sok ontwaarde (want schoenen al uitgetrokken) terwijl ik m’n mond in de piepkleine wasbak spoelde, keek ik eerst wat bedenkelijk. Wat was dat nu weer? Toen bedacht ik me dat het een teken betrof dat mijn theorie klopt: zonder wasbak red ik het niet.
De witte punt op mijn sok was m’n eigen tandpastakwijl.
Het was officieel kansloos. Tenminste, het tandenpoetsen. Het slapen ging prima, we sliepen beiden als roosjes.

I stayed over at Friends house. Cozy, we hadn’t really talked for ages and with a candle lit dinner (the lamp wasn’t functioning) the gastronomical part of the evening was quite a hit.  Then we watched some telly, talked about films, books we’d read and so on. The good stuff.

Then followed by the ‘going-to-bed’ ritual.
We both have different ones. Having shared our very first student home, we were already aware.

Especially the brushing teeth part is different.
My toothpaste, no matter what brand, makes me drool. And not just a little. Think of a toothless teckel.
No way I can make it without a sink.

Friend, on the other hand, not only doesn’t need a sink while brushing her teeth, she’ll walk around. Folds her laundry, puts away clean socks in a drawer, rearranges the kitchen, saves the world while at it.
I was laughing because of it, which had, ofcourse, it’s effect on my ‘drool-reservoir’, even though I tried not to laugh too loud. It was too late for that.
The damage had been done.

Friend looked around the corner of the bathroom door. A floating head.
‘Are you okay?’ she asked grinningly.
‘I ha fohohhe you ahayhs hah ahounh’ I tried to explain (‘I had forgotten you always walk around’) with my mouth aimed towards the ceiling, carefull not to make the same mistake again.
‘Ah yes, I find it so terribly boring to keep still at the same spot all that time! Really I don’t like it at all’ she told me what I had already known.
When I discovered a white spot on my sock (because I had already taken off my shoes) whilst rinsing my mouth in the incredibly small sink , I was puzzled for a moment.
Then I realized it was proof of my theory being correct. I can’t do without a sink during brushing teeth.
It was my own toothpastedrool. There, on my sock. Officially didn’t make it. Well, the brushing teeth part, that was. Sleeping was no problem at all.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 30, 2014 in Daily life, Humour

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: