RSS

Abortus/Abortion

07 Nov

http://www.nu.nl/buitenland/2888214/politicus-vs-niet-overtuigd-van-zwangerschap-verkrachting.html

http://www.nu.nl/nieuws/2894886/sgp-noemt-kans-zwangerschap-verkrachting-heel-klein.html

Ik vind het nog steeds vreemd dat men (en ik bedoel met ‘men’ de gehele maatschappij) nog altijd denkt beslissingen namens iemand anders te kunnen nemen.
Jouw lichaam, jouw leven. Je moet abortus niet als anticonceptie gebruiken, begrijp me niet verkeerd, maar als je kijkt naar het aantal kinderen wat mishandeld wordt, denk ik: er zijn kinderen die ongewenst ter wereld zijn gekomen. Ik heb liever dat zo’n mensenleven in de kiem gesmoord word, dan dat het het leed op de wereld leert kennen onder walgelijke omstandigheden.
Jij kent als buitenstaander die omstandigheden niet, want daar kijk je niet naar om. Je leidt je leven, je meet je de luxe van een religie, een mening omtrent dit onderwerp aan, en daarmee is je geweten voldoende gesust.
Ik vind niet dat er een ‘goede reden’ bestaat om een kind te krijgen, laat staan dat er een goede reden is om een kind wat er nog niet is, ook niet geboren te laten worden. Behalve als het kind echt niet gewild is.
Kijk naar het Zika-virus, kijk naar de stromen vluchtelingen, kijk naar het feit dat hier in Nederland de geldkraan voor Zorg sowieso vrijwel wordt dicht gedraaid. Je kunt wel zeggen: er zijn zat voorzieningen voor mensen met verstandelijke en geestelijke beperkingen, maar feitelijk heeft niet iedereen daar geld voor. Bovendien, er is keus. Je kúnt er voor kiezen een kind wat er nog niet is, niet te laten komen.
Bovendien zijn er vrouwen en mannen die er alles aan doen om niet zwanger te raken, een condoom gebruiken, spiraaltje, de pil, sommigen een combinatie daarvan, en toch nog zwanger raken. Wil je die ook verbieden om hun bestaande vrijheid van de keuze voor abortus -die al moeilijk genoeg is zonder die verrekte oordelen steeds!!- te gebruiken?

Deze mannen komt uit het stenen tijdperk, hebben een pik en geen baarmoeder. Ze hebben hun kop te houden over het beslissen wat in iemands leven gebeurd in wiens lichaam ze nooit zullen wonen.
Blijkbaar volgen ze het nieuws ook niet, anders hadden ze de talloze rechtszaken rondom meisjes die plotseling bevallen, bezwangerd door hun (stief)vader, oom of ander familielid (en niet bepaald vrijwillig) gezien en geweten dat het pure onzin is wat ze verkondigden.
Ik vermoed dan ook dat de ‘deskundigen’ door Todd Akin zelf uit de kast zijn getrokken en net zoals hij nooit een biologieles over het betreffende onderwerp hebben gevolgd. Nog zoiets: Seksuele Voorlichting; maak dat even onderdeel van het nationale lesprogramma, als je toch bezig bent. Als zelfs iemand die de dienst tot op zekere hoogte, uitmaakt, niet weet hoe het precies zit met op deze wereld komen. Misschien de beste man een condoom aanbieden.

http://www.latimes.com/news/politics/la-pn-rep-todd-akin-no-pregnancy-from-legitimate-rape-20120819,0,7447581.story

I still find it odd that people (and with this I mean ‘society’) still thinks it’s possible to make a decision for someone else in this particular matter.
It’s your body, your life. I am not saying that one should use abortion as a way of contraceptive, don’t get me wrong, but when you look at the huge amount of children that’s being molested in one way or another, it makes me think: there are children who came into this world being unwanted in the first place. I find myself being more comforted in such a human life being taken by abortion (so not yet started), then the same human life to get to know life under disgusting circumstances it can not run away from.
As an outsider, you never know what the circumstances are, since you don’t look at it. You just live your cozy life, using the luxury of having an opinion on the matter and for that, your conscience is satisfied. 
I don’t think there’s is ‘good reason’ for having a child, let aside that I think there’s a good reason for letting a child that is not there yet, not to be born.
The man with this opinion is from the Stone Age, has a dick and no uterus. If he would only follow the news (which he clearly doesn’t), he would know that the last couple of years alone, many daughters have been raped or otherwise abused by their (step)fathers, uncles, other relatives, all of which bared children into this world. At a way too young age too.
I am wondering about these so-called ‘professors’ or otherwise ‘intelligent’ men this Todd Akin has been speaking with about the matter of being raped and becoming pregnant by that rape. I don’t think one of them has the slightest clue of how Biology really works.
So, I would suggest to make Sex Education part of every school’s program, since it seems that even someone running the Office in one way or another, doesn’t really know how things work. Maybe he should be provided with a condom, just to be sure.

 
Leave a comment

Posted by on November 7, 2014 in Opinion

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: