RSS

Wiskundeleraar/ Mathematics teacher

25 Nov

Hoewel ik heb begrepen dat wiskunde, in het algemeen, als saai wordt gezien, zou dat natuurlijk voor elk vak kunnen gelden. Er zijn weliswaar vakken waarbij de instant ‘vermaakfactor’ tamelijk hoog is, maar als ik terugdenk aan m’n eigen schooltijd, waren het eigenlijk vooral de docenten die een vak leuker of vervelender maakten.
Ik kende niet veel mensen die Frans een leuk vak vonden. De dame die dat gaf trok haar neus dusdanig hoog op dat je je soms afvroeg of ze de vloer überhaupt weleens zag. Laat staan de brugpiepers.
Degene die Duits gaf was daarentegen weer dusdanig lief dat je als leerling totaal geen drang voelde om aan je werk te beginnen.
Hoe dan ook, ik begon dit stukje over docenten wiskunde en het toeval wil dat ik eigenlijk alleen maar leuke docenten heb gehad in dat vak. Met een ervan had ik een vriendschappelijke vechtpartij in het lokaal (kan dat dan? Ja, dat kan), waar een andere, die ik later had, het werk van een ander over ging schrijven.
Dat laatste was opmerkelijk. Er zijn wel meer leerlingen die elkaars werk overschrijven. In dit geval was de leerling in kwestie daarmee bezig geweest, van tafel gelopen om bij een andere tafel een gesprek over iets heel anders te beginnen (Montessori-systeem, dus geen klassikale les) en had het over te schrijven schrift op z’n tafel laten liggen. De leraar, die zijn gebruikelijke rondje door de klas heen liep, merkte op een goed moment de lege stoel op en keek eens in het schriften die er lagen.
‘Goh, dat kan ik ook wel’, sprak de docent, nam plaats naast de twee andere hoogst verbaasde leerlingen, en begon het geheel over te schrijven. Opwindend gegiechel alom, want we hebben het hier over een leraar die niet snel geneigd was dit scala aan grappen uit te halen. Eerder de persoon om je met de ernst van een priester toe te spreken als je iets fout had gedaan. Daarnaast was het nu de kunst om te zorgen dat de jongen die van z’n tafel was weggelopen, niks zou merken. Een soort surprise-party.
Puur vermaak. De jongen in kwestie was niet dom, maar wel degelijk hilarisch onopmerkzaam voor z’n omgeving.
Nadat bijna het halve schrift was overgeschreven, dreigde hij weer terug te lopen naar z’n tafeltje. De wiskundeleraar sprong haastig op en liep terug naar z’n eigen plek.
De jongen nam plaats, zijn tafelgenoten deden braaf of hun neus bloedde, en richtten zich op hun eigen schriftjes. Ondertussen werd de jongen, zonder dit door te hebben, door de hele klas bespied. Zijn gezichtsuitdrukking ging van nietsvermoedend (‘oh ja, daar gaan we weer’) naar verbaasd (‘huh?’) om vervolgens op te kijken, omringd te worden met starende ogen die hem vervolgens uitlachten. Hij lachte net zo hard mee, want hij had het handschrift dondersgoed herkend.
Dat waren nog eens tijden…

Even though I’ve understood that Maths is considered to be, generally, a dull subject, this could be the case for any subject, obviously. Ofcourse there are some with a certain ‘entertainmentfactor’ is already present, but thinking about my own past attending school, it was mostly the teachers that made subjects either fun or horrid.
I didn’t know many people who truly liked French class, for instance. The lady teaching the subject held her nose up in the air so high there was doubt if she ever noticed the floor. Or the small juniors passing her.
The one who teached German on the other hand, was such an utterly sweet lady that no one ever felt the need or the urge to work hard. Or at all, for that matter. You expected the kettle to sing its merry song any minute and the biscuits to be served.
However, I started this piece about Maths teachers and the fact is, I really only had fun teachers for that subject. With one of them I had a friendly fight in the classroom (is that possible? Yes, it is), and a different one wrote someone else’s notes into the notebook of a student.
That last one was quite remarkable. There are pupils who will copy each others work, this is a known fact. In this case the pupil had started to copy someones work, had left the table to start a conversation with someone else about something completely unrelated to Maths (Montessori-system, which is without a teacher to teach the lesson, this is done individually by need) and had left his notebook open on the table. The teacher, browsing the classroom, noticed the two notebooks open on  the table, checked what was inside.
‘Oh well, I can do this!’, said the teacher, sat down between the two highly surprised pupils who shared a table with the boy that just walked off, and started to write. Excited giggles all around, since this wasn’t part of the kind of behaviour we were used to from this particular teacher. He was more the preacher kind of type if you’d done something wrong. And now we had to make sure the boy who’d left his table, wouldn’t notice anything.
Like a surpriseparty.
Pure entertainment. The boy wasn’t stupid, but very hilariously unaware of what was happening. After practically copying half the notebook, the boy seemed tempted to return to his table.
The teacher swiftly returned to his desk in front of the classroom.
The boy was seated, his table companions pretended like nothing happened, concentrating their attention to their own notebooks. Meanwhile the boy was being observed closely by everyone in the classroom. His facial expression went from unsuspectlingly (‘here we go again’) to surprised (‘huh?’) looking up from his notebook, being surrounded by all these eyes being pointed out to him, to a full classroom laughing at him. He joined the laughing matter just as much, while turning scarlet, for he knew the handwriting very well.
Those were the days….

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 25, 2014 in Daily life, Humour

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: