RSS

Stonehearst Asylum

19 Dec

Deze film vertoond verdomd veel overeenkomsten met ‘QUills’. Aanvankelijk vond ik daardoor de verhaallijn zelfs bijzonder saai.
Want wederom wordt het gekkenhuis door de komst van een nieuwe arts verblijd. Deze keer is dat Edward Newgate (Jim Sturgess). Hij maakt kennis met Silas Lamb (Ben Kingsley) en met Eliza Graves (Kate Beckinsale) en hun verdere team.
Michael Caine, die in Quills nog een asylum runde en daarbij wat onorthodoctisch te werk ging volgens Joaquin Phoenix, zit in deze versie in de kelder vast als gevangene. Als Edward Newgate hem en zijn ‘medegevangenen’ op een avond vindt, weten ze hem te overtuigen dat niet Silas en zijn mannen, maar zij de oorspronkelijke leiding van het asylum zijn. Benjamin Salt (Michael Caine) vertelt Edward waar hij zijn notitieboek heeft verstopt.
Edward Newgate gaat op zoek naar het notitieboek, terwijl het leven in het asylum vrolijk doortettert.
Vooral geen medicijnen toedienen, kijken naar de patiënten en ze daarbij vooral met rust laten. Als Edward het notitieboek eenmaal gevonden heeft, wordt een en ander meer duidelijk.
Desondanks sappelt het verhaal enigszins door, lijkt te blijven hangen. Edward wint hier en daar vertrouwen bij alle betrokken partijen. Ondertussen steeds meer elementen uit Quills.
Edward die zich verliest in Eliza, haar moet overtuigen van zijn goede bedoelingen. Dan brand (alweer hetzelfde als in Quills) waarbij het gehele asylum betrokken raakt.
Dan de clou. Die maakt dat je denkt: had Hollywood Quills maar nooit (eerder) gemaakt. Wel goed dat Michael Caine zich voor deze versie heeft laten strikken.

This film shows more than some resemblences to ‘Quills’. Because of this, I had trouble watching it with my full attention.
Because once again the asylum is being greeted by a new doctor. This time it is in the person of Edward Newgate (Jim Sturgess). He becomes acqainted with Silas Lamb (Ben Kingsley) and Eliza Graves (Kate Beckinsale) and the rest of their team.
Michael Caine, who was running an asylum in Quills and was slightly unorthodox in his way of doing so according to Joaquin Phoenix, is thrown in the cellar as a prisoner in this version. When Edward Newgate finds him and his fellow prisoners one night, they convince Edward that not Silas and his fellows, but themselves are the original team of the asylum. Benjamin Salt (Michael Caine) tells Edward where he has hid his notebook.
Edward goes in search of this notebook, while life continues its merry way at the asylum.
No medication is being given, just observing the patients and leave ‘m be. If Edward finds the notebook, a lot more becomes very clear.
Nevertheless the story continues a bit dull for that moment. Edward gains the trust of everyone involved. Meanwhile, more and more elements from Quills pop around the corner. A man dressed as a lady, a man who gets away with everything, no investigations after serious injuries.
Edward who looses his heart to Eliza more and more, has to gain her trust most of all. Then a fire (again, same as in Quills) in which all of the asylum gets involved.
Then the clou. Which makes you think: Hollywood should’ve made THIS film first, or Quills not at all. Excellent job of Michael Caine of getting involved for this one!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2014 in Films, Opinion

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s