RSS

Sociale regels/ Social rules

15 Feb

‘Wat zijn jouw gedachten over God?’ vroeg laatst ineens een familielid. Het was een indicatie, geen vraag.
Het familielid zit in een crisis waar ik u verder niet mee zal lastigvallen, maar het komt er op neer dat deze op zoek is naar duidelijkheid, stabiliteit. Een anker in het leven. Iets wat daar is en blijft. Elk mens heeft dat. De behoefte aan zo’n anker. Veel mensen worden binnen een groepsbepaalde geestelijke stroming geboren die als zo’n anker dient.

Het familielid doelde vooral op waar men sociale regels eigenlijk vandaan haalde. Ook naar de vraag hoe dat ontstaan zou zijn. Religie, of geestelijke stromingen, zijn van alle tijd. Ze hebben altijd bepaalde doelen gediend.
Oh ja?
Ja.
Men heeft altijd een bepaalde behoefte gevoeld naar stabiliteit, naar rechtvaardigheid.
Om een leider of leidraad te hebben, iemand of iets die bepaald wat goed en wat fout is. Dat daar bovendien consequenties aan moeten zitten, als er iemand de fout in gaat.
Dan heb je ook nog hen, die juist behoefte hebben om overal tegenin te gaan. Dit houdt de boel in balans. Als er nooit iemand tegen je in gaat is het niet leuk. Pas als je lijdt, je moet verdedigen, kom je erachter waarom iets werkt. Of juist niet.
Het werkt beklemmend. Pasgeboren baby’s die in een grote wieg worden neergelegd, krijsen de boel bij elkaar als ze geen omheining voelen. In een kleiner bedje leggen is dan een oplossing. Als je groot wordt, werkt dat niet meer. Dan worden het sociale regels. Wetten waar je je aan moet hebben. Manieren. Beleefd zijn.

Nu heb je sociale media waar veel gevechten digitaal worden aangegaan. Steeds weer opnieuw moeten er ‘fatsoenlijkheidsregels’ worden bedacht om mensen in het gareel te houden en te krijgen.
Dat is hoe ik het zie. Religies, geestelijke stromingen en wetten zijn daartoe bedoeld. Het veilige gevoel, het anker. Dat wat men nodig heeft om het leven te kunnen leiden met het gevoel van stevige grond onder de voeten.
Je moet ergens vreselijk van houden, je moet wat te zeuren hebben, je moet je ergens aan kunnen ergeren, je moet ergens de spot mee kunnen drijven. Je hebt tenslotte het afzetten nodig. Als het geen regels zijn, dan maar mensen die het niet met je eens zijn. Het komt op hetzelfde neer.

 

‘What are your thoughts about God?’ a relative asked the other day. It was an indication, not a question. The relative has a crise with which I won’t bother you, but the essence is lack of clearness. An anchor in life. Something that’s there and will stay that way. Every human has this. The need for such an anchor.
Many people are born into a group with a certain spiritual guidance that works as their anchor.

The relative was mostly heading for the question where all these guiding rules come from. Where they originated from? Religions and spiritual guidances have been of all times. They’ve always served many goals.
Oh yeah?
Yes.
People have always wanted a certain amount of stability, justice.
To have a leader or a guidance, someone or something that determs if something is good or bad. That it’s attached to consequences if someone fails to live up to these rules and guidances.
Then there’s the ones who need to go against everything. This is good, as it keeps the balance nicely in the middle. If no-one goes against you, you have no chance to suffer. To find your deep need of this guidance. Or you find quite the opposite.
It works oppressively. Babies have that same need when still in a cradle. If you put them in a big bed, they scream bloody murder. Small beds works best. If you grow, that no longer works. It transforms into being polite. Hold the door. Be friendly. Show of manners.

Now it’s social media. A place where people fence in words, photos and make use of the fact they’re not face to face with their enemy. Again new rules have to be developed to make sure people behave in a civilised manner.
That’s how I see it. Religions and spiritual guidances are meant for this. The sensation of being safe, your anchor. The feeling of safety to lead your life in a comfortable way, sensing the ground under ones feet.
You have to deeply love something or someone, you have to have something to nagg about, get pissed about, to laugh about. You need to be rebellious about something. If it’s not rules, then people are the next best thing. Same old story.

 
Leave a comment

Posted by on February 15, 2015 in Daily life, Opinion

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: