RSS

Nacht met ex-vriend / night with ex-boyfriend

19 Feb

Ik moest twee dagen stage lopen.
Locatie: praktisch tegenover de woning van een ex. Er was vriendschappelijk contact.
Reistijd vanaf eigen woonplaats: zeker een uur. Begintijd op stage: 8:30u, ervoor zorgende dat ik al snel met ‘m aan de telefoon hing.

‘Hoi, zou ik een nacht bij jou kunnen slapen? Is voor een stage’ legde ik uit.
‘Ja hoor, prima. Je moet alleen wel bij mij in bed, ik heb geen logeerkamer’, praktische info, geen ondertoon van welke soort ook.
‘Haha wauw dat is intiemer dan we destijds ooit gekomen zijn!’ lachte ik. Hij grinnikte mee. Het was waar. We waren stuntelende tieners, toen.
Ik reisde op de dag voor de stage naar zijn woning. Hij toonde me zijn bed. Een hoogslaper.
‘Ik hoop niet dat je hoogtevrees hebt’, grapte hij. Nee, zeker niet.
We aten samen pizza, ik legde uit wat ik voor stage ging doen.
‘Vooral heel, heel veel rondlopen daar’, ik wees het gebouw aan. Het was zichtbaar vanuit zijn woonkamer.
‘Oh wauw, dat is inderdaad wel heel dichtbij. Je loopt er zo heen! Geen wonder dat je hier wilde slapen’. We babbelden en haalden herinneringen op, keken wat tv.
Bedtijd. Ik douchte, deed net of ik m’n haar afdroogde.
‘Moet je geen haardroger hebben?’ vroeg hij plagerig. Hij wist dus nog dat ik die niet gebruikte. Het was een van de dingen waar hij destijds op viel. Dat ik geen ‘meisjesachtige’ spullen gebruikte.
‘Aan welke kant slaap jij?’ vroeg ik.
‘Links’
‘Okee, ga ik rechts’, concludeerde ik, terwijl ik het trapje op klom. Hij klom over me heen in zijn slaapkostuum. Bestaande uit T-shirt en onderbroek. Mijne verschilde er niet veel van, al had ik mijn beha aangehouden.
Ik had nu al meer van hem gezien dan destijds. Dit amuseerde me meer dan ik kon uitleggen. Ik hield het op gegiechel, en hij giechelde mee.
Toen het slapen. Dat bleek toch wat gecompliceerder.
Hij had me destijds al eens verteld dat hij zich in z’n slaap nogal vastklampt. Vroeger aan zijn ouders, als hij daar weleens in bed lag. Als een mossel. Op zichzelf niet zo erg, maar ik had ooit ergens gelezen dat mannen in hun slaap een erectie konden krijgen. Onbewust of niet, ik wilde die van hem BESLIST niet tegen mijn lijf voelen. Spontane preutsheid? Wie zal het zeggen. Dus dat hij zich al slapende steeds aan me vastklampte, was enigszins confronterend te noemen. Dan maar m’n kont zoveel mogelijk naar achteren als we face to face lagen, maar dat was een houding die ik bewust aan moest nemen. Bewust= wakker en dus was ik dat de halve nacht.

Daarna was de stage een peuleschil, dat dan weer wel….

I had to do an internship of two days.
Location: practically opposite an ex of mine. With whom I was still befriended.
Time to get there from my place: at least an hour. Time to start internship: 8:30. Which made the decision quite easy to contact him.

‘Hi, is it OK if I sleepover at yours? I have to do an internship’, I explained myself.
‘Yeah, sure, no problem. But you’ll have to sleep in my bed as I have no spare room’, practical info, no tone of teasing, provoking or anything whatsoever.
‘Haha wow, that’s more intimate than we’ve ever been!’ I giggled. He laughed along. For it was true. We were struggling teens when we were together.
I travelled to him the day before my internship. He showed me his bed. One of those high ones of Ikea.
‘I hope you’re not afraid of hights?’ he joked. No, surely not.
We shared a pizza, I explained what I was supposed to do during my internship.
‘Walk around a massive, massive amount, there’, I pointed my hand towards the building. It was visible from his dining room.
‘Oh wow, that’s very close indeed! No wonder you wanted to sleepover. It’s just a small walk from here!’ We talked, refreshed our memories about earlier times, watched some tv.
Then, bedtime. I took a shower, pretended I dried my hairs.
‘Not in need of a hair dryer?’ he asked teasingly. So he remembered. That I never use one. It was one of the things he fell for; me not using any ‘girlish’ items.
‘On which side do you sleep?’ I asked.
‘Left’
‘OK I’ll sleep right then’, I concluded, climbing the small stair. He climbed over me in his sleeping outfit. Which was a T-shirt and boxers. Mine wasn’t much different, though I decided to keep my bra on underneath.
I’d seen more him now than I did when we were dating. Which amused me more than I could explain. It made me giggle. He giggled along.
Then the sleeping part. A bit more complicated than I had assumed.
He had told me back then that whilst asleep, he would clamp himself to someone or something. His parents, if he ever slept in between them, for instance. Like a mussel. Not a bad habit in itself, but I’ve read somewhere once that men can have erections while asleep. Unconsciously or not, I did NOT want to feel his. I’m not that familiar with his body to be comfortable with it. So him clamping himself to me while he’s asleep is a bit confronting for me. I opt for keeping my bum as far away from him as possible when we lie face to face, but that’s a position I don’t usually have, so it’s conscious. If you have to use your mind = not a good night sleep.

After that night, the internship was easy peasy, it has to be said….

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 19, 2015 in Daily life, Humour

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: