RSS

Interstellar

25 May

Pas op: mogelijke spoiler alerts

Een film die er in feite op stoelt dat er leven op andere planeten mogelijk moet zijn, dat de aarde op z’n einde begint te geraken qua voedbare bodem en er dus gezocht moet worden naar een andere planeet.
Dat is de theorie.
Cooper (een roestige rol voor Matthew McConaughey) wordt door professor Brand (Michael Caine) gevraagd aan de missie deel te nemen in een team dat al is samengesteld door zijn dochter (gespeeld door Anne Hathaway) en Doyle (Wes Bentley, die we nog kennen als prachtige weirdo in American Beauty).
Cooper meent dat hij niet anders kan dan akkoord gaan. Ook al is hem meegedeeld dat het ruimtereizen, en met name het van planeet naar planeet hoppen (want daar zal het op neerkomen, is al gezegd) de tijd veel sneller kan laten verstrijken. Het kan zijn dat ze van een planeet komen in een tijd die voor hen een uur lijkt, terwijl er op aarde 7 jaar voorbij gaan. Dit is niet vooraf in te schatten.
Dit lijkt een onlogische keuze voor een alleenstaande weduwnaar, zeker als de scene van school al voorbij is gekomen, waaruit blijkt dat zijn dochter Murph zeer intelligent is, maar op school niet serieus wordt genomen. Ze zit op het soort school waar ruimtereizen sowieso niet tot het curriculum behoren. Cooper vertelt haar over zijn eigen ruimtereizen, maar men vraagt hem met klem om daar mee op te houden. Ze is woest als hij vertrekt. Dat bent u als kijker ook.
Stoorzender 1: de film duurt ruim 2 uur. TIkkie lang en tamelijk overbodig.
Stoorzender 2: je begrijpt de keuze van Cooper de hele film lang niet.
Stoorzender 3: hoewel ermee wordt gespeeld, spelen zich geen echte romances af. Voor het prettige kijkwerk was dat nog best leuk geweest.
Stoorzender 4: het eindeloze geouwehoer over theorieën. Dit kan een persoonlijke ergernis zijn, ik ben niet zo van lange uitleg. Dan heb ik liever wat meer actie.

Het geheel is ongeveer net zo boeiend als Bicentennial Man. Die film duurt ook eindeloos en door verkeerde marketing kreeg de film hele andere kritieken dan die het waarschijnlijk verdiende.

Al met al is Interstellar geen slechte film, maar ook beslist niet altijd even boeiend. Er zitten spannende stukken tussen die sterk aan scenes uit Apollo 13 doen denken, net als er, zeker door de toevoeging van McConaughey, stukjes ‘Contact’ tussen zitten. Overigens opvallend hoe Brand’s haar (dus Anne Hathaway) absoluut geen millimeter groeit, de hele film lang niet.

Warning: possible spoiler alerts

A film based on life being possible on other planets, that the earth is about to be short of fertile goods and that there should be looked out for an alternative planet because of this.
That’s the theory.
Cooper (played by rusty Matthew McConaughey) is asked by professor Brand (Michael Caine) to come along with their mission. The team has been put together by professor Brand’s daughter (Anne Hathaway) and Doyle (Wes Bentley, the weirdo from American Beauty).
Cooper feels he can’t say ‘no’. Even though he has been told that travelling in space, especially the planethopping,(because this will be the main thing of their doings) can make time go much faster. An hour on one planet can pass by as fast as 7 years on earth. There is no way of knowing this for sure.
This seems an unlogical choice for a widower with children, especially after the scene where he is called into school by his daughter’s  teachers, where it appears she is a very intelligent girl who isn’t exactly taken serious by her teachers. Murph is attending the kind of school that hasn’t got ‘spacetravelling’ as part of their curriculum. Or beliefs, for that matter. Cooper tells her about his own space travels, something he’s asked to stop by Murphs’ teachers. Murph is very angry when he leaves. So are you going to be.
Hiccup 1: the length of the film is over 2 hours. A bit much.
Hiccup 2: you don’t get Cooper’s choice and this continues through the entire film.
HIccup 3: though it’s being played with, there’s no romancing happening. For the duration of the film, this would have been nice.
Hiccup 4: the endless talks about theories. This could be a personal ‘hiccup’. I rather have a bit action instead of long debates about it.

It’s about as interesting as Bicentennial Man. That film dragged on endlessly and because of wrong marketing, didn’t get the reviews it probably deserved.

All in all: Interstellar isn’t a bad film. It’s doesn’t grab on tight into your system though. At least not all parts. There are the parts that remind strongly of ‘Apollo 13’ and, probably because of Matthew McConaughey’s presence, ‘Contact’. It is, however, remarkable how Brand’s (that would be Anne Harthaway) hair doesn’t grow one single bit during the entire film. 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 25, 2015 in Films, Opinion

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: