RSS

Docenten met Sinterklaas /teachers during Sinterklaas

16 Jun

Op mijn middelbare school waren twee mannelijke docenten a la Laurel & Hardy.
De ene gaf Engels, de ander Economie. Vakken die niet gerelateerd waren, toch bemoeiden ze zich bijzonder graag met elkaar. Vooral om elkaar in de zeik te nemen.
Met Sinterklaas liep Economie eens rond met een flinke puntzak pepernoten. Brave leerlingen gecombineerd met een goed humeur, hadden kans op een pepernoot. Overigens vond hij het ook prima als je je eigen zak tijdens de les nuttigde, dus het wel of niet krijgen van een pepernoot was zo’n halszaak niet.
Hoe dan ook kwam Engels op een goed moment binnen.
‘Hey, is die pepernoot van mij?’ merkte die op, de hele zak aanwijzend.
‘Nee’, werd hem de toegang tot de lonkende zak bruut geweigerd.
‘Nou zeg, ik mag er toch wel eentje?!’ gemaakt gepikeerd. Enkelen grinnikten.
Een showtje tussen Engels en Economie was altijd leuk.
‘Nee’, zei Economie weer, om vervolgens de hele klas te vragen:
‘Wil er iemand een pepernoot?’ alle handen gingen welwillend de lucht in.
De zak was behoorlijk vol, dus Economie ging met zijn lekkers bij iedereen langs.
Terug naar z’n bureau. Die van Engels stond er nog.
‘Je hebt zat, nu wil ik er ook een’, zei die, gemaakt nijdig.
‘Nee’, was wederom de repliek. Een leerling van Economie vroeg om uitleg, aan de andere kant van het lokaal.
‘Denk erom hè, je blijft eraf!’ sprak Economie belerend tot Engels. Engels deed net of-ie wegliep, dus Economie liep op de vragende leerling toe. Engels stak eerst z’n tong vuil uit richting Economie’s rug, wat al tot gelach leidde, deed daarna 1 forse stap terug, pakte de zak met pepernoten met twee handen beet en flikkerde al zwaaiend de hele zak leeg over de vloer van het lokaal.
Economie probeerde nog Engels een rotschop te verkopen, maar het was te laat. De zak was leeg.

When I attended high school, I had two male teachers a la Laurel & Hardy.
One was the teacher for Economics, the other for English. Not subjects that had anything to do with one another, but these teachers always found ways to interfere each other anyway.
When Sinterklaas was about to be celebrated, Economics had a big bag of pepernoten*. Well behaving students could have a bite if he was in a good mood. Although Economics didn’t mind if you ate your own bag, so it really didn’t matter that much.
Anywhow, English stepped into the classroom at some point.
‘Hey, is that one mine?’ pointing at the entire bag.
‘No!’ the access to the luring bag was brutally denied.
‘I can have ONE, right?!’ pretending to be offended. Giggles of students surrounding. The little shows between Economics and English were always appreciated.
‘No’, Economics denied access again, then asking the class:
‘Would anyone like a pepernoot?’ all hands were raised.
The bag was richly filled, so Economics made a round in the entire class.
Back to his desk. English hadn’t moved a muscle.
‘You’ve got plenty, I want one!’ he said, playing angry.
‘No’, was the answer again. A student of Economics requested for help. The other end of the classroom.
‘Remember: don’t touch it!’ Economics instructed English, in a descending pedantic tone. English pretended to be walking out, so Economics approached the student. English then first pulled his tongue towards Economics’ back, which caused us, students, to laugh, then he stepped back in 1 big move, took the massive bag of pepernoten and swung all of insides over the classroom. A floor spread in what might as well have been the cookie-equivalent of confetti.
Economics tried to kick English in the butt, but it was too late. The bag had been emptied.

*pepernoten are a traditional type of cookies the size of marbles

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2015 in Daily life

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: