RSS

Euthanasie/ Euthanasia

25 Oct

Gisteren stuitte ik op een interessante lezersenquête van het NRC, betreffende Euthanasie. De vragen betroffen onder andere of je dat zelf had meegemaakt van dichtbij, wat je eigen keuze zou zijn en waarom, en of je het voor een ander zou doen.

In tegenstelling tot ‘normale’ enquêtes, merkte ik dat ik hier niet zo snel alle antwoorden even kon geven.

Mijn eigen schoonmoeder en de oom van mijn man hebben euthanasie gebruikt bij hun levenseinde. In het ene geval was er sprake van kanker, in het andere van Parkinson. Beiden reden genoeg om tot deze beslissing te komen.
Vind ik.
Want dat is nu net de crux; wanneer heeft iemand RECHT op doodgaan? En wie zijn de WIJ die daar het recht op claimen iets over te zeggen hebben?
Iemand die zo depressief is dat het leven hem/haar niet aanstaat, wil immers vaak niets liever. Dat zien we in de nieuwsberichten. Komiek Robin Williams als meest recente, maar er zijn veel, heel veel andere voorbeelden. Robin Williams beschreef het ooit briljant: ‘je kunt je in een kamer vol met mensen bevinden en je nog steeds zó alleen voelen’. Nu denk ik wel dat je dan in een kamer vol volstrekte eikels bent, maar het geeft de essentie van die depressie wel goed weer. Je staat in een kamer vol met mensen die jou erbij willen, maar zelf wil je er als enige niet bij zijn.
Nu zijn depressieve mensen niet het soort mensen wat voor euthanasie in aanmerking komen, omdat hier ook nog medicijnen voor zijn, en bovendien nemen mensen die echt niet meer willen, dit soort beslissingen vaak zelf.

Een van de vragen bij die euthanasie was: zou je het zelf doen? Zou je iemand helpen, en waarom, onder welke voorwaarden?
Het is inmiddels jaren geleden dat mijn schoonmoeder overleed, maar ik kan me nog heugen dat mijn schoonvader ons vertelde dat hij meerdere malen op het punt heeft gestaan om een kussen in d’r slapende gezicht te duwen. Ik kon me dat zo goed voorstellen. Dat je dat ook uit pure liefde doet.
Dat was toen. Nu het niet aan de hand is, kan ik me er niets bij voorstellen. Dat betekent simpelweg dat ik de vraag: zou jij het doen voor een ander? Niet kan beantwoorden. Ik weet niet hoe ver ik zou gaan. Niet tot het daadwerkelijk gebeurd.
Ik ben overigens sowieso vóór de keuzemogelijkheid.

Yesterday I read an interesting inquery about Euthanasia in a newspaper. Questions concerning if you had anyone dying that way, if you would assist yourself and under what circumstances and if you would request such a death yourself.

Unlike any other enquiry, I found myself troubled by answering these questions. 

Both my mother in law and the uncle of my husband have died by euthanasia. One was suffering cancer, the other Parkinson. Both proper reasons to request for such an ending.
In my opinion.
Because that’s basically the point: when does someone have the RIGHT to die like that? And who are WE to decide that we are allowed to give a person who wants that, any restrictions to that?
Someone who is severely depressed, often wants nothing more. We see that in newsitems all over the world. Robin Williams was just one unexpected person of oh so many, many more. He also described it quite good once: ‘to be in a room full of people and still feel so, so very lonely’. To be honest I think you’re in a room full of assholes when that happens, but it does give the proper illustration of how someone feels with a depression. Surrounded by people who want you there, except for you.
Then again, depressed persons aren’t the ones who get to pick for euthanasia. They often find a way to do this themselves if they don’t get access to proper medications and treatments.

One of the questions in the enquiry was: ‘would you do it? Why, under which circumstances?’
It has, by now, been years since my mother in law was sick, but I do remember my father in law telling us that he had been close to pushing a pillow up her sleeping face several times. I could imagine this so very well. Also, this being done out of pure love.
But that was then. Now, at this moment, I wouldn’t be able to imagine that happening. Which means I can’t answer that question, if I’d do it. I don’t know how far I’d go if it’s not the case. I can try to predict it, but I don’t know if that would be what I’d really do.
I am, however, pro choice. 

 
1 Comment

Posted by on October 25, 2015 in Opinion

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One response to “Euthanasie/ Euthanasia

  1. jef schippers

    October 26, 2015 at 11:45 am

    Ik snap de mensen wel die voor deze keuze staan. En heb deze gesprekken van zeer dichtbij mee gemaakt

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: