RSS

In her shoes

14 Nov

De film verhaalt over de zussen Maggie en Rose. Tegenovergestelde exemplaren.

Maggie (Cameron Diaz) is alles wat Rose (Toni Colette) niet is: wild, sexy en aantrekkelijk. Waar Maggie elke man kan krijgen die ze wil, moet Rose enorm veel moeite doen om gezien te worden. Maggie kan geen baan vasthouden, Rose heeft al jaren vast werk op een groot kantoor. Maggie is doorgaans dak- en geldloos.
Door dat laatste komt de zorg voor Maggie ook soms op Rose’ schouders neer, omdat hun vader na het overlijden van hun moeder hertrouwd is. Deze stiefmoeder heeft een dochter die zo waanzinnig perfect is, dat haar moeder (hun stiefmoeder) het liefst zo min mogelijk de slechte invloeden van Maggie in de buurt heeft. Of überhaupt haar stiefkinderen. Over deze nogal scheve relatie wordt in de film geen moment verder ingegaan. Het wordt later kort aangestipt, maar dat is alles. Je ziet vader niet opkomen voor zijn kinderen tegenover zijn vrouw. Niet echt aardig.
Maggie belandt bij haar vader als Rose en zij weer eens ruzie hebben, waar ze briefkaarten ontdekt van hun oma. Gericht aan haarzelf en Rose. Een oma waarvan ze geen idee had dat die zelfs nog in leven was. De briefkaarten bevatten geld. Met dat geld koopt Maggie een treinticket naar deze oma.
Haar oma (gespeeld door Shirley MacLaine) is blij om eindelijk weer wat familie te hebben, maar geeft Maggie toch de mentale klap die ze nodig heeft. Ze dwingt Maggie volwassen te worden. Oma zegt haar te zullen helpen, maar vindt dat Maggie toch echt mee moet werken. Er is nog wel een vacature in het ‘bejaardenhuis’ waar zijzelf woont.

De film is licht en luchtig zoals je mag verwachten als Cameron Diaz erin meespeelt. Het heeft de oppervlakkige diepgang die je van een Hollywood film kunt verwachten. Toni Colette is eigenlijk te goed voor deze film, net als Shirley MacLaine, maar vermaken doet hij heus.

This film tells about the sisters Maggie and Rose. Opposites.

Maggie (Cameron Diaz) is everything that Rose (Toni Colette) is not: wild, sexy, attractive. Maggie can have any man she wants, Rose has to to get her self noted to accomplish as much. Maggie can’t keep a job, Rose has had the same steady job in a big office.
Marggie is usually homeless and out of money.
Because of the latter, caring for Maggie is part of Roses’ live, because their father has remarried after the death of their own mother. This stepmother has a daughter that’s so incredibly perfect, that her mother (their stepmother) doesn’t feel like having Maggie’s bad influences around too much. Or even her stepchildren. This quite unbalanced relationship isn’t explored much more during the film. It’s being noted, but that’s it. You don’t really see the father stepping up for his children. Not that nice.
Maggie ends up at her dads’ if Rose and her have had another fight, where she discovers birthdaycards from their grandmother. Addressed to herself and Rose. A grandmother she had no idea was even still alive. The cards have money in them. With that money, Maggie buys a train ticket to this grandmother.
Her grandmother (lovely portrayed by Shirley MacLaine) is happy to have a bit of family at last, but in the end gives Maggie the mental push she needs. She forces Maggie to grow up. Grandmother tells her she will help her, but she finds that Maggie should work. There’s a vacancy open in the ‘elderly home’ where she is part of.

The film is light and breezy as one can expect if Cameron Diaz is part of it. It has the shallowness you can expect from a Hollywood film. Toni Colette and Shirley MacLaine are really too good for this film, but it does entertain. 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 14, 2015 in Humour, Opinion

 

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: