RSS

Strooistraling /Scattered radiation

26 Jan

Ooit deed ik de opleiding voor Radiologisch Laborant. Een Radiologisch Laborant is degene in het ziekenhuis die voor de arts en/of Radioloog het beeldmateriaal maakt (echografie, röntgenfoto, CAT scan, MRI, etc) wat hij/zij nodig heeft voor het stellen van een juiste diagnose bij de patiënt.
Niet dat ik het afmaakte, daarvoor had ik al iets te lang geen wis- en natuurkunde meer gehad op het juiste niveau. Ik herinner me wel een paar college uren.
Zie je, we hadden een leraar die iets te dol was op zichzelf. Daar heb ik al bij voorbaat een grafhekel aan, sorry. Ik kreeg uitslag tussen m’n griebels en m’n greubels als hij weer eens beweerde:
‘Mensen vinden altijd dat ik zo grappig ben….’, terwijl hij de enige was die lachte. Om z’n eigen grappen.
Maar toch, ik kan me heugen dat we lachten. Alleen niet op het moment dat hij voor ogen had.
Hij probeerde ons iets uit te leggen over hoe strooistralen werkten, wat dat inhield. Strooistralen zijn, bij een patiënt van een röntgenfoto, die stralen die niet bijdragen aan de beeldvorming (=de foto). Ze maken deel uit van de bundel straling die op de patiënt wordt gericht, maar niet meedoen aan het eindresultaat, zogezegd. Zelf vergelijk ik het, voor de beeldvorming, altijd met het leegschudden van een zak meel in een bak. Niet al het meel komt in die bak terecht. Er ontstaat altijd een soort stofwolk. Hetzelfde principe geldt hier. Hoewel mijn/onze docent het liever als volgt uitlegde:
‘Probeer je voor te stellen dat 100 egels tegelijkertijd een vierbaansweg willen oversteken’, zei hij.
‘Zoals je je misschien wel voor kunt stellen, enkelen ZOUDEN het kunnen redden tot de overkant, maar NIET allemaal’. Ik zat naast een studievriendin die zich dat, net als ik, iets TE goed kon voorstellen. Rondvliegende egelnaalden, poten, ingewanden enzovoorts, tamelijk cartoonesk wat er voorbij kwam. In ons hoofd dan. Die eerste keer gedroegen we ons nog. Een soort hiklach, daarna over. Toen herhaalde de professor de zojuist verhandelde beeldspraak, omdat iemand het niet goed had gehoord.
‘Dus, de egels die de overkant niet redden…die liggen dan in tweëen?’ (het beeld van die studievriendin en mijzelf werd al wat smeriger, een vreemd inwendig neusgeschater ontsnapte me).
‘Nou ja, ik heb het nooit uitgeprobeerd…’ sprak de professor iets te serieus, terwijl hij ons inpandige gelach hoorde.
‘Maar…’ onze medestudent had duidelijk veel moeite met de beeldspraak. Studievriendin en ik vroegen ons af of de medestudent misschien een vegetariër was, die dergelijke horror-scenario’s niet uit wenste te denken? Ik deed m’n uiterste best niet nog meer te moeten lachen. Totdat de studievriendin naast me een rollende lach tevoorschijn toverde, meteen haar mond dicht slaand met haar hand.
De professor probeerde het nog eens. Zijn beeldend bedoelde theorie. Toen hielden we het niet meer. Hikkend van de lach verlieten we uiteindelijk de collegezaal.
Die arme, verstrooide egels…

Once I was at school to become a Radiodiagnostic Laborant. This specific type of Laborant is the one that is responsible for making the image(s) (echocardiagram, MRI, CAT scan, X-ray, all the medical images basically) the doctor or the Radiologist needs to make a proper diagnose of the patient.
I didn’t make it in the end, as there was a wee bit too much Science involved on a level I had not been trained at since kindergarten, but still. A few of the college hours I do remember.

We had a teacher that was rather fond of himself. Don’t you just hate these smug people? He gave me a rash as soon as he said:
‘People always like me because I joke so much’…meanwhile, he was the only one laughing. At his own jokes.
And still, I remember us laughing. Just not specifically as he intended.
You see, he was trying to teach us how scattered radiation worked, what it entailed. Scattered radiation is, in making an X-ray, the radiation that doesn’t go through the patient, does not involve the image that is made in the end. I usually compare it, purely for the image (haha, yes) with emptying a bag of flour in a bowl. You know not all the flour is gonna endup in that bowl. It’s the same with the scattered radiation. But my/our teacher chose to explain it as follows:

‘Try to visualise a hundred hedgehogs, who wanna cross a dual carriageway’, he said.
‘As you may be able to imagine, some MIGHT be lucky enough to get to the other side in one piece, but not ALL will be that lucky’. I was seated next to a friend of mine, who, just as I did, could visualise that a bit TOO well. Flying hedgehogneedles, paws, guts and so on, quite cartoonesque. The first time the professor said it, we could behave. Just a minor chuckle, and that was it. Then the professor repeated what he had just said, as someone else hadn’t quite understood.
‘So….those hedgehogs that don’t get to walk across. They would be in half then?’ (we had a more graphic image, a tiny snort escaped my nose).
‘Well, I have never tried it…’, the professor answered in all seriousness, noticing our snort.
‘But…’ our fellow student obviously had problems with the additional given theory. We wondered if our fellow student was, perhaps, a vegetarian, who did not wish to even think in horror stories? That’s what my friend mouthed at me anyway, to which I tried not to laugh more. Then she did. A big laugh. Slapped her mouth with her hand.
Then the professor once again repeated the theory. And then we couldn’t stop laughing anymore.
The thought of a hundred hedgehogs, brutally killed by trucks that the professor had just let loose to make his point.
Those poor, scattered hedgehogs…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 26, 2016 in Humour

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: