RSS

Monthly Archives: May 2016

Johnny Depp & Amber Heard

Since I’m not an expert on either of these people -I have never met and talked with either of them- I’m just gonna go with what I DO know.

That Amber Heard is setting a perfect example for women. If you read the article, you’ll notice I have no grounds to say that Johnny Depp is guilty of actually doing what she claims he has done, so I’m 100% not talking about that. I’m purely talking about her response to such an action.
In that alone, I completely agree with her.
No woman should EVER allow ANYONE, but especially her loved one, to abuse her. In any way. Especially when it’s accompanied with ‘don’t tell anyone, I’ll give you money in compensation’.
ANY person on this planet can tell you: it doesn’t stop there. No matter who it is, and no one who respects him/herself, should think: ‘I deserved that’. Yes, there are moments of anger, there are moments of frustration within a relationship, but those who love and support each other, do know how to fight the feeling in their underbellies which tells them to fight for their own territory.

It’s this part of me what admires Amber Heard. She did act upon her gut feeling to step up to a judge and file for a divorce. How many women do you know who are this strong? Who dare to file a complaint to someone they truly love and still have the whisdom to think: ‘no, this is NOT worth it’? You hear about lots of women who don’t, because usually they aren’t famous and them being slapped isn’t considered news worthy. That’s why I’m so glad that she did.

I do love Johnny Depp. I have no idea if these accusations are true. So I’m very happy I don’t have to look into the papers.
Because Amber Heard filed for a divorce, I can still enjoy the bad acting jobs he has been chosing since being with her (sorry Johnny, I do love you in anything Burton or as a Pirate)and I am able to tell him: ‘you stupid, you never should have left Vanessa Paradis. And not just because you were perfect together, you picked better films when you were still with her’.

Again: I’m not picking sides, I don’t know either of them well enough.

 
Leave a comment

Posted by on May 28, 2016 in Opinion, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Politieke inmenging andere landen/ Political disturbances in other countries

Ik ben een Nederlander, opgegroeid tussen hoog opgeleide mensen. Met dat label mag ik niet eens commentaar geven, waarschijnlijk. Wordt het gewoon niet serieus genomen.
Na het lezen van een artikel van een Turkse (zie onderstaand) heb ik echter wel een theorie, zij het mogelijk een wat vreemde.
https://www.oneworld.nl/blog/dedeisme/ik-ben-een-fabrieksfout-onder-de-turken

Ik zie een overeenkomst met een nest kinderen, waarvan de ouders zijn gescheiden. Zie de landen (Turkije en Nederland, maar Turkije en Duitsland kan net zo goed) als de gescheiden ouders, de mensen die hun dubbele nationaliteit niet eens kwijt kúnnen al zouden ze willen, als de liefde en loyaliteit van de kinderen in deze scheiding, en je hebt een probleem wat deze kinderen het leven lang blijft achtervolgen. Waar ze mee moeten leren leven, een weg vinden die voor hen het beste werkt. Een eigen identiteit ontwikkelen, die uitdrukt hoe zij zich willen voelen, versus wat zowel van de beide ouders als de overige broers/zussen wordt verwacht. Én van hun omgeving.

Het is feitelijk voor kinderen van amicaal gescheiden ouders al heel lastig om een rustige, veilige modus te vinden waarin ze zich geheel en al kunnen ontplooien naar believen van hun ouders en henzelf. Ze willen immers dat beide ouders van hen houden, trots op ze zijn. Net zoals ze dat ook van hun broers/zussen willen. Dat is je wereld, je referentiekader.
Bij een vechtscheiding wordt het al een wat grotere ramp. Kinderen worden ingezet als chanteermateriaal, hitsen elkaar op en dwingen elkaar keuzes te maken. Het soort keuze waar geen enkel kind ooit aan blootgesteld zou moeten worden: kiezen voor je vader of je moeder. Je bent van allebei gemaakt. 50% van je bestaat uit allebei. Je bent wel weer een heel nieuw persoon, met een nieuw uiterlijk, nieuwe wensen, nieuwe dromen enzovoorts, maar je blijft altijd een deel van hen. Dat willen ze altijd graag terugzien. Als het verdwijnt, zijn ze heel verdrietig. En jijzelf inclusief. Je houdt van ze, ziet zaken van hen in jezelf terug en dat wil je behouden. Jezelf in tweeën scheuren gaat niet. Dus hoe nu verder?

In dit geval -de politieke partij DENK, Erdogan’s herhaaldelijke verzoek om hem meer macht te geven- wordt dat vrijwel helemáál onmogelijk gemaakt.
Met name de noemer ‘acceptatie’.
Die wordt namelijk ineens in twee kampen verdeeld.
‘Zij’ en ‘wij’. Doe je mee met wat het ene land te bieden heeft en wordt je geaccepteerd, met open armen ontvangen zelfs, dan wordt je gegarandeerd door het andere land uitgekotst. Er is geen middenweg.
Het is óf niet goed want té Nederlands, óf het is niet goed want té anders. Het ‘als je maar gelukkig bent’ lijkt niet meer te tellen. Jij bent namelijk niet degene die er gelukkig van moet worden, anderen moeten gelukkig worden van jouw keuze.
Kies je voor je moeder, dan is vader ongelukkig, en andersom. Broers en zussen trekken luidkeels hun mond open, zullen jou wel even vertellen wat de juiste keuze is. Dat hebben we gezien tijdens de coup, waar Gülen uitgebreid van beschuldigd werd, en waar ouders zelfs gedwongen werden hun kinderen van school te halen omdat dat binnen hun eigen gemeenschap feitelijk geëist werd.
‘Want anders kijk ik je nooit meer aan, dan zeg ik tegen mamma/pappa wat je gedaan hebt’. Het grote klikken. Erdogan heeft er zelfs kliklijnen voor ingesteld. En dan maar wachten op de consequenties. En stiekem blij zijn, of je juist kapot schamen voor wat dat gevolg is.

Het lijkt me niet makkelijk om zo’n kind te zijn. Je moet kiezen, en dan ook nog trouw aan jezelf blijven. Het is ook niet makkelijk als anderen voor jou gaan beslissen of iemand een vuile rat is, verraden dient te worden, omdat het bij pappa wordt gedaan en mamma niet op de hoogte is, terwijl je bij pappa bent.
Net zoals in het geval van gescheiden ouders, geldt immers: bij pappa en mamma gelden andere regels. Waar je bent, dien je te handelen naar die regels. Dus als je van mamma best een toetje mag na het eten, kan het zijn dat dat bij pappa pas mag als je ook eerst piano hebt gestudeerd. Of dat pappa sowieso toetjes onzin vindt. Dat kan.
Het typische geroep van kinderen: ‘van *** mag het WEL!’ wordt door de ouder in kwestie regelmatig beantwoord met:
“Ben ik ***? Nee. En van mij mag het NIET!”.

Is het zo simpel dan? Voor de kinderen niet. Acceptatie van verschillende werelden is moeilijk, zeker als pappa zelfs de regels in het huis van mamma wenst aan te passen. En mag dat? Nee, het is namelijk niet ZIJN huis. Hij heeft er maar mee te leven dat er buiten zijn eigen huis andere regels gelden. Net zoals ik vind dat Erdogan, buiten zijn eigen landsgrenzen, niet continu zijn vinger in de pap in andere landen hoort te hebben. Niet als dat feitelijk alleen maar is om zijn eigen macht te vergroten. Dan is hij net zo fout als de Gülen die hij beschuldigde.

http://www.at5.nl/artikelen/183195/pro-erdoganleus-op-burgemeester-de-vlugtlaan-

Zijn die Turkse Nederlanders daar niet veel te intelligent voor? Hoor ik u vragen. Helaas, ik heb het tegendeel nu al zo vaak bewezen gezien *kijkt naar DENK* dat ik daar niet meer van overtuigd ben.

 

I’m Dutch, raised in a high educated family. With this label I’m not even allowed to comment on the matter, probably. It won’t be taken seriously anyway. After reading the article/blog of a Turkish-Dutch, I do, however, have a theory, though it may come across a bit odd. (the link is in the piece above, it’s in Dutch).

I see a similarity with a bunch of children whoms parents have been divorced. Look at the countries as the parents, the love and loyalty of the children as the never ending splits, and you’re looking at a problem that will hount these kids for the rest of their lives. They will have to find a way to live with that, a way that works best for them. Develop their own identity, one that expresses how they want to feel and how their parents and siblings may want them to feel. 

It’s factually tough  for the children of amically seperated parents to find a peacefully, safe mode where they can develop themselves fully and gradually, to everyone’s happiness. After all, they want everyone to be proud of them. Both their parents, their siblings, etc. That’s your  world, your reference.
With a messy divorce, it’s far trickier. Children are being used as blackmail material, provoke each other, force each other to make decisions. The kind of decisions no child should ever have to make: pick between your mother or your father. You’re made out of both of them. 50 % of you is both. You are a whole new person with your own likings, your own behavings, your own wishes and your own dreams, but you’re always part of them. They always want to recognise that bit of you. If it disappears, they’re very sad. Including yourself. You love them, recognise yourself in both of them and you intend to keep it. You can’t rip yourself up in two parts. So how to proceed now? 

In this case – the political party DENK and Erdogan going beserk- it is running close to ‘impossible’.
With the word ‘acceptance’.
As it’s being devided in two camps.
‘Them’ and ‘us’. Are you joining one country, are you accepted, received with open arms even, then you’re making the other country sick to its stomach. There’s no safe harbour.
It’s either not good enough because ‘too Dutch’, or ‘too Turkish/Moroccon/Pakistanian/whatever’. ‘As long as you’re happy’ no longer seems to be important. You are no longer the one who should be happy, your worlds should become happy of your choices. If you pick your mother, your father is unhappy and vice versa. Siblings open their mouths, telling you, screaming most likely, what is your best choice.
‘Otherwise I will NEVER look at you again! And I will tell mommy/daddy what you did’. The big snitching. And then just have to wait for the big consequences. And be sneakily happy, or deeply ashamed for the consequences. 

I don’t think it’s easy being a child in the middle of that situation. You have to pick, and still be true to yourself. It’s not easy if others decide for you if someone is a huge rat, should be betrayed, because it’s done at daddy’s and mommy doesn’t know while you’re at daddy’s.
Just like is the case when people divorce, after all, it is a fact: at daddy’s house there’s different rules than in mummy’s house. It depends on where you are, what rules you’re supposed to follow. So if you’re used to having dessert after dinner at your mother’s house, it could be that your father doesn’t let you have dessert unless you’ve also done your practice on the piano. Or he doesn’t believe in desserts. Or something like that. It’s possible.
The typical slander of children, yelling: ‘**** says it’s OK?!’ is typically answered with: ‘am I ****? No, I’m not. And I’m saying no’. 

Is it that simple? It isn’t for children. Getting accepted in two worlds is difficult, but there are ways to cope with it. Then again, daddy has to accept that there’s different rules in mom’s house. Without that, it’s impossible for the kids to adjust. And that seems to be the biggest current problem. 

 
1 Comment

Posted by on May 27, 2016 in Daily life, Opinion

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Media Misleiding/ Media Misleading

Media Misleiding/ Media Misleading

Het blijft een vreemde winkel.
Bij de Media Markt hebben ze geen mensen in dienst die daadwerkelijk over kennis beschikken. Ze kunnen wel heel goed aanwijzen waar zaken staan.
Bij aankoop van een oorthermometer (u weet wel, die gruwelijk dure dingen) trof me een vreemder fenomeen. Misleiding en de retour policy.
Ik had de oorthermometer uit een bakje getrokken waar een prijskaartje voor hing. Het enige prijskaartje wat er te ontdekken viel in een tamelijk groot rek. Ik wilde nog vergelijkend warenonderzoek doen met de andere doosjes die er ook lagen, maar het meeste was Braun en er stond verder nergens een prijskaartje bij.
‘10,95’, zei het prijskaartje wat voor de Braun versie hing. Toen naar de kassa.
Nog zoiets:
Men neme het kassablok van MediaMarkt. Ik vroeg me al af waarom er aan de ene kant twee mensen stonden en ook aan de andere kant, waar geen (zichtbare) rij stond. Het bleek hier om de Klantenservice te gaan. Die we, zodra de kassa actief was geweest, ook meteen nodig bleken te hebben. Want bij het bestuderen van de kassabon was het bedrag van de oorthermometer ineens niet zo voordelig meer. Geen 10,95, maar maar liefst 48,99?! Even op zo’n hypermodern toetsenbordje terugtikken en -klikken bleek niet mogelijk, we moesten daar toch echt voor bij de Klantenservice langs om het product terug te nemen.
What the fuck??
Terwijl ik zelf terugrende naar de plek waar ik de betreffende thermometer vandaan had getrokken -om een foto als bewijs te maken, ging manlief met het product en bon vast in de rij staan. Het ging vast om een misverstand, dacht hij optimistisch.
Boven trof ik het pronkende rekje met Braun oorthermometers weer aan, wat niet stiekem in een ander spacetimecontinuum veranderd was, met het digitale bordje van 10.95 er nog steeds onder.
Een blik hierop leerde me dat er op het bordje inderdaad een andere merknaam aangeduid werd, maar in het hele rek -bomvol met Braun en hier en daar een Alecto- was het vermelde merk NIET te vinden. Ook geen ander prijskaartje waar de prijs waar we mee geconfronteerd waren bij de kassa, verklaarde.
Uit de lucht gegrepen? Je zou het bijna denken.
Juffer aan d’r arm getrokken en gevraagd waar dat merk (van het prijskaartje) zich bevond.
‘Dit werkt behoorlijke verwarring in de hand, de prijs bij de kassa is vier keer zo hoog!’ sprak ik, haastig de woorden ‘bedriegers!’ en ‘klootzakken!’ inslikkend. Ik wilde nog wel enigszins overkomen als Net Beheerst Mens en niet als een Neanderthaler.
De winkeljuffer tuurde het rek af, op zoek naar de betreffende thermometer.
‘Waar is die versie?’ hijgde ik nagenoeg in haar nek. Mijn jas was dik en die adrenalinestoot van woede die er in m’n nek borrelde hielp ook niet mee.
‘Die hebben we niet in ons assortiment’, zei ze toen.
Mijn broek zakte af. Spreekwoordelijk dan, feitelijk droeg ik een riem.

Mag dat zomaar? Een productprijs tentoon stellen van een artikel dat je niet eens in huis hebt, en dat bij een product zetten wat niet alleen vier keer zo duur is, maar waar je bovendien niet van plan bent -zo bleek een halfuur wachten later- het voor die prijs te verkopen? Kun je dan niet net zo goed bordjes van een andere winkel, die sowieso andere producten verkoopt, in je winkel leggen en gewoon in rekening brengen waar je zelf zin in hebt?
Goed pissig verlieten we de zaak uiteindelijk weer, want hun aanbod:
‘We zijn bereid 10 euro van de prijs af te halen’, was ons inziens niet voldoende: nog steeds drie keer zo duur als waar we oorspronkelijk op gerekend hadden.

Een rondje klagen via twitter leverde een wonderlijke eerste opmerking op: ‘hoi, je hebt 2 artikelen op de foto staan, vandaar mijn vraag’, waarop ik dacht: zo duidelijk is dus jullie aanbieding, maar met mocht niet baten, zie foto.
Ik noem dat bedrog. Misleiding. Vals spelen. Klantje treiteren.
Vooral omdat je dus niet zomaar van je aankoop afkomt. Je moet een nummertje trekken en in de rij gaan staan (lees: zitten, want het duurt echt wel even voordat je aan de beurt bent, vandaar dat ik die rij ook niet had gezien) bij de Klantenservice om je product terug te brengen. Voor de duidelijkheid: die mensen staan rug aan rug met degenen van wie je het net gekocht hebt.

Media Misleiding, groot geworden door de kluit te belazeren.

Media Markt is a ‘funny’ store. They don’t hire people who know about the items they sell, they just hire staff that can point out really well where things are.
When trying to purchase an earthermometer (you know, those grossly expensive things), I discovered they have another nasty feature: their returning policy and their misleading way of selling things.
I had taken a thermometer from a box that had a pricetag on it. It was a rather large rack and it was filled with eartherometers, but from different brands. I wanted to compare, but this wasn’t possible, as only one price tag was on display. It said ‘10,95 (euro). Since this was still an usually low price for these things, I took an item from behind that price tag, as it was the only one available with an actual price tag on it.
Over to the cash register. Another weird place: this store is equipped with about two or three cash registers, while they have colleagues on the other side of the same block, who looked very busy indeed. We had no idea with what, until our thermometer was scanned. It wasn’t what the price tag had said. It was now 48,99. WTF?! And just a few digital buttons, rescan and enter wasn’t an option to return item to store, apparently.
‘You’ll have to go to Customer Service’, we were guided, to indeed the other side of the cash register. Where we had to pull a number.
While I ran back to the spot we took our item from, to proof that we weren’t wrong in our assumption, my husband stayed back in que, optimistically thinking there had been an easy mistake, and this problem would be solved soon.
Back at Crime Scene I discovered nothing had changed much, we didn’t end up in a different time continuum. Great. The price tag was still the same. I took a picture. Then discovered the name on the tag was from a different brand. I watched all over the rack. No box with said brand on it.
I pulled one of the assistants by the sleeve:
“Where is the brand you sell for this price, please?’ I nearly panted, swallowing the words ‘you bastards’ and ‘frauds!” because I still wanted to be seen as a civilised person, not a Neanderthaler.
Assistant watched, checked, whilst I said ‘this is quite confusing, to be fair, we only just discovered at the cash register that the actual price of our item is actually four times as high!’ and again, I swallowed my anger.
“Hmm we don’t have this brand in our stock at all’, the assistant told me. By now my pants dropped. Well, figuratively, as I was wearing a belt, but still.

My question was: can a store do this? Just pricetag items they  sell with brands they don’t even sell and aren’t thinking of -turned out about half an hour later-  to sell by this price? You might aswell go to a completely different store then, steal their pricetags and charge whatever the hell you want, no?
Incredibly angry we left the store, as their offer: ‘we’re willing to take 10 euros off the price, but that’s as far as we’ll go’ wasn’t enough for us, as still three times more than we originally agreed on.

Complaining on twitter didn’t help much either. As said, I took a picture of the situation. Thermometer with pricetag. First question I got was: ‘hi, which item do you mean?’ making my point exactly, namely it being quite confusing. But no. ‘Unless the cash register charges you with a price that’s not on the label itself, you won’t get money back’. In other words: only if the computer makes a mistake. Nothing about their own responsibility to actually put accurate pricetags on items.
I call that fraud. Misleading. Bullying your customers. False play.
Especially because it’s not easy to return an item. You have to get in line and wait for quite a while. Another thing I’ve heard: if you buy a large item (washing machine, dryer, tv) and wish for money back, they make you come back into the store, where they will give it back to you. In CASH. What kind of store does that these days?!

Looks like you’re running a Mobstore, Media Markt!

 
Leave a comment

Posted by on May 16, 2016 in Daily life, Opinion, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodenherdenking

Om in de tijdgeest van Dodenherdenking te blijven: twee brieven uit de oorlog, van families die er qua geloof buiten stonden, maar er natuurlijk middenin zaten.
De eerste is van een de getrouwde dochter die haar ouders schrijft, de tweede van die ouders. De brieven dateren van verschillende momenten, zijn geen antwoord op elkaar. Ik heb de spelling van nu gebruikt.

“Vlaardingen 25 Febr ‘41

Liefste vader en moeder,

‘k Zal er maar eens even de tijd voor nemen om terug te schrijven. Want ik heb het druk. De dagen vliegen voorbij en dan is er dit en dan weer dat. Tante Saar zodoende ook vergeten en Ome Dies wist ik niet. Als er zich nog eens zoiets voordoet moeder, moest jij maar een bloemetje voor me bestellen in Goes, want jij hebt op ’t ogenblik niet zo veel aan je oren als ik.
Ik breng Tonnie en haal hem op de fiets van z’n school. Hij voelt er zich thuis of hij er altijd geweest is. ’t Is een lust om hem zo te zien genieten, maar ’t is voor mij een hele toer want hij is zwaar hoor en ’t is een heel eind. Jo zal misschien wel al geschreven hebben. Hij stond Vrijdagmiddag 12 uur onverwacht voor onze neus. Dadelijk mee aangepapt dat begrijp je. Zondagavond weer weg. ’t Was gezellig. Het is z’n plan de Paasvakantie bij ons door te brengen vanwege het werken aan zijn examen. Toontje bracht al 2 prenten mee, die hij zelf geplakt heeft. Een sluit ik hierbij in voor Oma Moeder.
Er worden hier verschrikkelijk veel mensen weggehaald. Maandag 43. Dinsdag ook weer. Waarvoor weet ik niet. Ze mochten niet eens afscheid nemen en zonder bagage of verschoning weg.
Adje is weer helemaal beter. Oma Vos maakt het ook zo goed en heeft nog steeds in kwartiezuing.
Jo vertelde dat vader naar Den Haag ging en misschien nog aan koren maar niet gezien.
Wanneer ga je naar Frankrijk vader? Schiet maar gauw op, want ’t is zo ’n beetje de stilte voor de storm denk ik.
Vanavond is ’t hier weer bijeenkomst.
Ik zal zeker wat rozijnen sturen, voor een papa heer tegelijk en dan geef je ze zelf maar, alsjeblieft moeder we verrekenen het later wel. De jas zal ‘k betalen, maar ‘k weet niet goed meer hoeveel het was. Misschien weet Adje het wel. Nu geliefden, tot de volgende keer. Houdt je taai. Veel liefs van ons allen en van jullie Ma
Ps Er is hier nog een klant die naar oester vroeg. Waarschijnlijk Honders. Zijn er nog?”

“Yerseke, Woensdag n.m. 7 uur 27/4, 1944

Lieve Allemaal,

Jullie brief van 5 Sept ontvingen we 12 Sept we hebben helemaal niet meer teruggeschreven omdat we hoorden, dat vervoer enz gestaakt was. Nu horen we echter, dat af en toe nog enkele brieven per fiets etc vervoerd worden, dus wagen wij een kans. We maken het gelukkig best hoor, zitten midden in het krijgsrumoer, veel gevlieg, afweer een vliegtuig neergekomen in de moer, nogal wat bommen op de Laren en omgeving. Ook één op de put van ons (duikersluis) en +_ 12 meter steiger weggeslagen, 3 huizen schuttershof, een paar loodsen en de helft van de loods (kuiperij Blieck en onder aan de dijk bij Ome Bram alle ruiten kapot. Elektriciteit al meer dan 3 weken kapot, waterleiding idem, gas slechts van 7 tot 9 uur ’s m. en 10 t 1 uur ’s middags en ’s avonds van 5 tot 7 uur dus zitten we bij een petroleumlamp daar we gelukkig nog wat olie hebben. Enorm veel is hier uit Frankrijk en België gepasseerd via Vlissingen en Hoedekenskerke bij Kole woont in Baarland en houdt ’t spreekuur te Kwadensdamme een bom van 2000 kg bij het kerkhof verwoeste zijn huis dwz plafond spreekkamer naar beden en grote scheur in ’t huis. Kole is vorige week even geweest. Hier was slechts één dode de vrouw van Gerrit Bos 83 jaar oud en voorts nog enkele gewonden. In Breskens 110 dood en 45 gewond (een zoon van Hovestad (Dirk) die vroeger monteur was bij Reitsma was daar ook bij de doden in Breskens, ook Axel, Vlissingen, Biggekerke enz moeten nogal doden gevallen zijn door bombardementen.
Er is hier veel fruit afgestormd en verder is het nu niet te vervoeren, dus kun je plenty krijgen. Ik hoop, dat de brief jullie mag bereiken. Veel kussen en beste wensen en groet je liefh vader.
Uitgezonderd boter gaat het met het eten goed hier.

(zelfde papier)

Lieve Allemaal, Je vader heeft zo wat alles geschreven. Hoe gaat het jullie? Wellicht ontvangen je deze brief wel niet maar we proberen maar eens. Gisteren is er een auto uit Rilland gereden naar Schiedam om geul en naar Vlaardingen om boter. Die is hier voor geen f100 te krijgen. Ik eet vet met olie en melk door elkaar en je vader een beetje van de karn. Aardappelen en groente hebben we genoeg. Overige levensmiddelen zeer schaars. Alles ligt stil. Geen school geen kerk. Ieder ogenblik jagertjes waar de afweer op schiet. Er heeft hier ook van dat zware met als in Vlaardingen gestaan maar daar er geen elektries is is het nu weg. We zitten met een petroleumlamp. Vannacht weer veel jagertjes: ook nog een bom in ’t gat waar mossels liggen gegooid. Wat heeft dat nou voor nut. ’s Nachts overal lichtkogels maar ik kom er niet voor uit ‘t bed. We hebben een paar keer het benauwd gehad toen de boten in de kaai beschoten werden. Bram slaapt nu weer thuis. ’t Schiet slecht op hè! Ik denk dat we er nog voor eerst niet vanaf zijn. De gasfabriek heeft nog voor 2 weken kolen. De kolenhandelaars hebben heuse kolen aan de bakkers moeten afstaan. Kunnen jullie Jo bereiken stuur dan de brief maar door. We zitten hier afgesloten voor de buitenwereld. Wat denk ik dikwijls aan jullie en kijk dan maar naar de foto. Je bent wel in tijd geweert. Ik zorg zo een beetje voor het eten maar ben gauw moe. Zou Dirk niet per fiets naar hier komen? Ik zie Lee wel eens voorbij komen. Door binnen wegen is het van af Bergen op Zoom wel te doen. De Rotterdamsche bank is in weken niet geweest zo dat velen bijna zonder geld zitten. Wij kunnen gelukkig bij Gerard van Oosten voorschot krijgen omdat we daar stukken gekocht hebben. Nu geliefden in gedachten veel kussen en omhelzingen ook voor de jongens. Hopende op een spoedig wederzien. Wat zou dat een vreugde zijn. Bogaards hoort zeker ook niks uit Zuudrande? Verleden week reed er nog een vrachtwagen voor bij met D waar op stond de Hullens Zuudrande. Er wordt ook hier alles weg gehaald wat rijbaar is. De dr en zuster rijden met een rode kruis vlag aan hun fiets. Nogmaals het beste toegewenst. Je liefh moeder
Tante Saar geeft een brief van Jan uit Den Haag ontvangen van 7 Sept”

 

In the timespirit of Holocaust memorials, here are two letters that were written during the war, by families that were, religionwise, outsiders, but even still they were part of the picture as a whole.
The letters are written by a married daughter to her parents, and a letter of her parents to her. The letters are of two different occasions, they are not a response to one another. It’s just two random moments during the war. I did apply today’s spelling to the letters. I used the original Dutch names of the places where things happened.
I chose to share them as they give quite a powerful image of how things were at the time. 

‘Vlaardingen, 25 february ’41

Dearest Mom and Dad,

I will finally take the time to write back. Because I’m quite busy. The days fly by and then this happens and then that. Aunt Saar I forget and I didn’t know about Uncle Dees. If something like that happens again, mother, you should order some flowers from me in Goes, because you’re not so busy as I currently am.
I bring Tonny and get him off school by bike. He feels at home like a fish in water. It’s so good to see him quite so happy, but it’s quite a tour and he’s quite heavy, so it is quite some work to get him there. Jo may have written to you by now. He unexpectedly appeared on Friday, 12 o’clock. Immediately did a catchup, you’ll understand. Sunday evening gone again. It was a good time had. He plans to spend his Easter holiday with us to work for his exams. Tonny has already presented us with two imprints he made himself. I’ll add one to this letter for Grandmother Mother.
There are huge amounts of people being collected here. Monday 43. Tuesday again. I don’t know what for. They weren’t even allowed to say goodbye, or pack some luggage or any refreshments.
Adje is much better again, up to shape. So is grandma Vos.
Jo told that father is going to Den Hague.
Are you still going to France, father? You should make a hurry with it, because it’s the quiet before the storm, I think.
Tonight there will be another meeting.
I will send you some raisins, mother, we will make the bill up later, it’s no problem really. I will also pay for the coat, but I can’t remember quite how much it cost? Maybe Adje knows. Well, hope to see you soon my loves. Stay strong. Love from all of us and you Maatje.
ps.s there was someone here asking for oysters. Are there any left?’

‘Yerseke, Wednesday afternoon 7PM 27/4, 1944

Dear All,

Your letter from September 5th we received the 12th Sept we haven’t written because we had heard that transportation etc had been discontinued. But now we heard that every once in a while, letters are being delivered by bike and so, we are taking a chance aswell.
We are thankfully quite alright, are in the middle of the martial noise, many planes, one got down somewhere close, quite some bombs on Laren and surroundings. Also one on a well of ours (diver lock) and about 12 meters of pier gone and 3 houses of Schuttershof, a few storage rooms and half the storage (coopery Bliecker and under the dike at Uncle Bram all the windows went bust. Electricity has been down for three weeks already, just like water and we only have gas from 7 to 9 AM and 10 to 1 at noon and from 5 to 7PM at night, so we’re seated with a paraffin lamp as thankfully we still have a bit of oil. Very much here has passed from France and Belgium through Vlissingen and Hoedekenskerke. Kole lives in Baarland and keeps his doctor’s practice in Kwadensdamme. A bomb of 2000 kilograms on the cemetery destroyed his house: the ceiling of his office came down and landed in the waiting room. Kole did visit for a bit last week. There was only one dead here, the wife of Gerrit Bos, aged 83 years, and some wounded. In Breskens 110 deaths and 45 wounded (a son of Hovestad (Dirk) who used to be a machenic at Reitsema. In Breskens, Axel, Vlissingen, Biggekerke etc should have lots of death victims due to the bombarnements. Lots of fruits have been blown off the trees and there’s no way to transport them right now, so they are easy to get a hold on. I hope this letter reaches you. Many kisses and well wishes, your loving father.
except for butter we are doing well here.
(same paper)
Dear All,
your father has written nearly all already. How are you doing? You might not receive this letter, but we thought we just try. 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on May 4, 2016 in Daily life, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: