RSS

Bezoek aan oma/ Visiting grandma

17 May

We bezoeken mijn oma, mijn moeder en ik. Oma is overgeplaatst naar een verzorgingshuis omdat het in de serviceflat waar ze woonde, niet meer ging.
Het is geen onaardig gebouw. Rode bakstenen buiten, bruine trapleuningen, robuuste banken en lichte vloerbedekking. Zeker niet klinisch.
Eenmaal boven, waar oma een kamer heeft, is het nog steeds een warme sfeer. Vlakleurige vloerbedekking en bruine deurposten. Niets mis mee.
Oma zit er weliswaar-voor haar doen- wat kaal bij, (met maar één bank, haar eettafel en dan nog wat losse spulletjes, die ik als onderdeel van een geheel gewend ben), maar eigenlijk lijkt ze toch wel in haar element. Zeker in die rolstoel, die ze pas een paar weken heeft en waar ze nog regelmatig uit probeert te stappen omdat ze steeds vergeet dat ze niet meer kan lopen. Haar knieën hebben het pas geleden begeven.

‘Ik heb wat bloemen voor je gekocht, mammie, zal ik ze even in een vaas zetten?’ en nog voor oma heeft kunnen antwoorden, is mijn moeder al, roepend ‘kom maar mee, lieverd, dan laat ik je even zien waar de keuken is’, naar de keuken verdwenen.

Er blijkt hier sprake van een centrale keuken. Die nog geen pest voorstelt, trouwens, het is meer een koffiehoekje voor het verplegend personeel. Desalniettemin is er een hele keukenkast gereserveerd voor ‘vazen’. Terwijl mijn moeder de bloemen bijsnijdt, zie ik dat een trosje bejaarden zich om een verpleegster heeft genesteld, aan een tafel die onderdeel uitmaakt van een ‘centrale huiskamer’. De verpleegster leest voor. Het raampje van de keuken staat open, dus ik ben in staat om mee te genieten. Toch duurt het even voordat ik doorheb wat er wordt voorgelezen. Het is pas als één van de omaatjes blij ‘drie!’ roept en ik hoor hoe kinderlijk ze klinkt, dat ik me realiseer dat ik het de eerste paar minuten ook al niet verkeerd begrepen heb. Ze leest Annie M. G. Schmidt’s Spikkeltje voor. Haar publiek leeft uitvoerig mee.

We are visiting nan, my mother and me. Grandma has been transferred to a Carehome, as the flat with service she has been living in, was no longer sufficient.
It’s not a terrible place to be, in fairness. A red brick building outside, nostalgiically brown staircases, robust couches and light colored floors. Nothing too clinic.
Once we’re upstairs, where grandma has her room, it still has a warm atmosphere to is. Custard colored floors and brown doorposts. Nothing wrong with that.
Grandma has had more surrounding her in her previous place (with only one couch, her diningroom table and some other things that I’m used to being part of bigger sets), but still she seems in the right place. Definitely in that wheelchair, which she has only had for a few weeks and which she tries to escape every now and then as she has trouble remembering that she can no longer walk. Her knees have given up on her a little while ago.

‘I brought you some flowers, Mom, shall I put them in a vase?’ and before nan has been able to even answer that question, my mother already, shouting ‘come along, dear, I’ll show you where the kitchen is!’, left the room.

There’s a central kitchen, apparently. Nothing special, really, it’s barely more than a coffeespot for the nurses present. But it has a part reserved for ‘Vases’. While my mother cuts the flowers in a proper order, I see that a small bunch of elderly has settled around a nurse, seated at a table that seems to be part of a ‘central livingroom’. The nurse is reading a book. The window of the kitchen is opened, so I’m able to listen along. Still it takes a bit before I notice WHAT exactly is being read. It’s not until one of the grannies yells enthusiastically along with the story and I realise how childish she sounds, that I realise I’ve heard it right the first time. The nurse is reading ‘Charlotte’s Web of E.B. White. Her audience is entertained.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 17, 2016 in Daily life

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: