RSS

Monthly Archives: February 2017

Automuseum Turijn/ Car museum Turin

Voor wie er geïnteresseerd is in de geschiedenis van de auto en Turijn bezoekt: zoek niet verder! Dit museum is echt geweldig!

Drie verdiepingen auto’s, van het allereerste begin – basically een plank met een motor erop, die alleen tot stilstand gebracht kon worden door ‘m tegen een muur te laten crashen; handig?! tot aan de snelste auto’s en futuristische modellen die ofwel uitgevoerd zijn, ofwel de natte droom van elke innovatieve autobedenker.
Veel ervan is hier te vinden. Ja, ik zeg opzettelijk veel, want verstand van auto’s heb ik verder niet. Ik ga er dus vanuit dat andere merken auto’s mogelijk nog tussentijdse modellen hebben ontworpen, met meer of minder succes, waar hier geen spoor van te vinden is.
Ik hou niet eens zo van auto’s, althans niet de ‘gewone, moderne’ auto’s. Oldtimers daarentegen….en laten ze nou net een vrachtlading van die soort hebben hier….mamma mia!
In ruimtes die tamelijk dramatisch zijn ingedeeld (donker glas, weinig licht) worden de auto’s in een prachtige klassieke setting aan je voorgesteld. Je wandelt door de geschiedenis, met overal duidelijk aangegeven (zowel in Italiaans als in Engels) waar je dat kwijlspoor onder je kin aan te danken hebt…
Je verwacht elk moment een acteur voorbij te zien komen, die snel in z’n auto stapt op de vlucht voor wat dan ook.

Dit museum laat -hoe kan het ook anders, het is wel Turijn- ook de ontwikkeling van Fiat duidelijk zien, maar heeft voor alle eerste wagens een plekje vrij gemaakt.
Voor kinderen -en volwassenen- die wat gek worden van wel naar auto’s mogen kijken, maar er niet aan komen, zijn er op verschillende plekken ‘open auto’s’ gerealiseerd, waar toch nog leuk wat aan sturen, versnellingen en gordels getrokken kan worden. In het hippiegedeelte is dit met Hair op de achtergrond en plaatjes uit die tijd achter de ramen geplakt, kortom; aan alles is gedacht 🙂

Voor kinderen is er ook een soort rolband, waar je -uiteraard- in een autootje langs verschillende onderdelen rolt.
Hoewel de uitstalling van auto’s permanent is, zit er nog een verdieping onder waar ook tijdelijke tentoonstellingen te zien zijn. Alleen al daarvoor is het de moeite waard dit museum meer dan eens te bezoeken. En omdat ze Kermit-de-kikkergroene wc’s hebben. Ja, echt!

 

For who’s looking for the history of cars while visiting Turin: don’t look further, this museum really is fantastic!

Three floors of cars, from the very beginning -basically a plank with a motor on top of it, which only break was to simply crash into a wall- so very handy?! to the fastest cars and futuristic models that are yet to be produced or are simply the wet dream of any car inventor, are on display here.

Lots of it is traceable here. Yes, I purposely say ‘lots’, as I don’t actually have any knowledge of cars and am aware there are far more brands and types etc, which probably have tried models that looked nice in the drawing, but weren’t actually succesful towards the big audience.
Funny thing is: I don’t even like cars that much. The ‘normal’ car, that is. Show me an oldtimer and I’m lost though. And what do they have on display here, on many floors? BINGO!
In rooms that have been dressed quite dramatically (dark glass, spots on cars) the cars are being presented to you in a very classic setting. You’re wandering through history, with everywhere neat plaques to tell you, both in Italian and English, where the dripping sensation from your chin is coming from…
You expect an actor at any time, jumping into one of the cars to chase some bad guy.

This museum shows you -how could it not? It IS Turin!- the history of Fiat, but also has other cars on display that played big parts in the evolution of cars.

For children -and adults- who become desperate from being able to look at cars but NOT TOUCHING them, they have made some open cars aswell, where you can sit behind the wheel, play with the stick and have some sensation of what it would be like to drive it. In the ‘hippy’ part, one can do this with ‘Hair’ like background sounds and pictures, put behind the windows. How very thoughtful 🙂
Just for children there’s also a track where they can sit in a small car (no, REALLY?) and get rolled by several parts that are interesting to look at.
Aside the permanent exhibition of the cars, below there’s a floor that also has temporarily exhibitions. For this alone it’s worth while to visit this museum more than just once. Also because they have toilets that match Kermit-the-frog. Yes, really!

 
Leave a comment

Posted by on February 7, 2017 in Opinion

 

Tags: , , , , , , , , ,

Egyptisch museum Turijn/ The Egyptian museum in Turin

De eerste keer dat we Turijn bezochten, kwamen we, na vele omzwervingen in de stad, hier terecht. Turijn is groot. Wisten wij veel (nog nooit een stap in Italië gezet, dan krijg je dat).

Hoe dan ook; dit museum was en is nog altijd een topper. Het heeft als inleiding hoe men gemummificeerd werd -let op, voor de gevoelige maag kán dit wat reacties oproepen. Kán, want zo erg is het nou ook weer niet- en welke zaken je daarbij allemaal meekreeg. Met vertalingen, en kaartjes van wat dat allemaal te betekenen had.
Daarnaast de vele facetten van hoe de uiteindelijk mummy geplaatst werd. Er is aandacht besteed aan het ‘meebelevingsgevoel’, wat neerkomt op hier en daar kleinere ruimtes die verschillende facetten nog wat beter uitbeeld. Ook de katten die toendertijd meteen ten dode opgeschreven waren, zijn in hun gemummificeerde pakje te aanschouwen.

Beneden is nog een fantastische beeldencollectie. Sfinxen, Toetanchamon, Nefertiti etc zijn hier te vinden.

Al met al beslist de moeite waard!

The first time we visited Turin, we found, after many miles of walking in the city, this place. Turin is big. We had no idea (we hadn’t ever set foot in all of Italy, go figure)/

Anyway: this museum was and still is fantastic. It introduces you with how mummies were created -be careful those with a very sensitive stomach, although it’s not that bad, your stomach might respond- and what kind of trinkets were given to a diseased one. WIth translations and explanations of what every one of those trinkets meant.
Aside the many phases of how the mummy would be placed inside their final resting spot. There has been paid attention to how to ‘feel’ this, which means there are some seperate spaces, rooms, which depict certain settings even better. Also cats, who were back then declared dead already, given that they too were made into a mummy.

Downstairs is an amazing hall of statues which you should defenitely check out. Sfinxes, Tutanchamon, Nefertiti etc, they’re all findable here.

Seriously, go check it out!

 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2017 in Opinion, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: