RSS

Monthly Archives: November 2017

Biologieles / Biology class

Op de middelbare school waar ik zat waren alleen maar afdankertjes van andere scholen te vinden. Ikzelf was niet beter. Ik begon in het tweede jaar, zoals de meesten. In het derde jaar kregen we er twee nieuwe klasgenoten bij. Een van hen, een jongen genaamd Abram, bezorgde de klas op een dag veel gegiechel.
Toen dat gebeurde, zat het lokaal van de strenge docente Natuurkunde vol. Het lokaal, waar ook scheikunde en biologie werden gegeven, beschikte over tafels met in het midden een wastafel en eromheen branders, voor het doen van proefjes bij de verschillende vakken. Het was door de opzet van die tafels (denk aan een schoorsteen, maar dan kleiner) niet altijd mogelijk daar met lange benen helemaal behoorlijk aan te gaan zitten. Je zat toch altijd een beetje klem, je benen strekken was er niet bij. Tenzij je schuin ging zitten. Vanwege die wastafel in het midden zat je wel beschut. Boeken voor je leggen en stiekem smsjes versturen was niet zo’n probleem.
Zelf zat ik enkele tafels verder zo naïef als een deur te wezen. Was ik heel goed in, toendertijd. Nog steeds trouwens. Bezig met mijn taken (want die docente was aardig, maar erg op de regels). Ik stond liever in een goed boekje.
Enfin.
Er was commotie en hilariteit die dag, maar niet meer dan ik al gewend was. Het betrof een Montessorischool, dus ieder werd geacht voor z’n eigen leerproces verantwoordelijk te zijn. Geen klassikale lessen dus. Sterker nog: als klas zaten we op een dag nauwelijks bij elkaar. Alleen voor vaste lesuren. Het enige ‘lessige’ aan zo’n les was dat je, terwijl je wiskunde (bijvoorbeeld) zat te doen en vast kwam te zitten met een vraag, er ook daadwerkelijk een wiskunde docent bij de hand was om je vraag aan te stellen. Je kon net zo goed een ander boek open slaan overigens, geen haan die ernaar kraaide. Ja, OK, de betreffende docent sprak je aan, maar dat duurde maar tot die weer terug bij zijn of haar bureau was. Dat viel dus wel mee.

Het was pas na de les, toen Abram het lokaal verliet en leerlingen om hem heen ‘m recht in z’n gezicht uitlachte voor de enorme vochtplek op z’n broek, dat ik door begon te hebben wat ik had ‘gemist’. Hij had zich af zitten trekken bij het zicht op een van onze aantrekkelijkere klasgenotes. Door de wastafel hadden alleen leerlingen die achter en naast hem zaten, iets gemerkt. Jammer was dan wel dat hij een trainingsbroek droeg.

In the middle school I attended were only pupils that had previously been attending other school. I wasn’t any better myself. I started there my second year, like most. In the third year, we were presented with two new classmates. One of them, a boy named Abram, quite caused a stir one day.
When this happened, the classroom of the strict teacher Nature Science was completely filled. The classroom, where Chemics and Biology were also taught, had tables with sinks and burners, for doing practices with the different subjects given there. It was because of those tables (think of a mini version of a chimney) not always that possible to stretch ones longish legs while seated at these tables. You were always a bit restricted. Unless you sat down like you were about to enjoy the sunshine or something. Because of that sink in the middle, you were quite hidden though. Putting your books in a certain angle gave you full phone access if wanted.
I myself was being naieve like always. I’m not sure why, but I was NEVER aware of anything exciting happening. That’s my fulltime job these days. Not noticing stuff. Anyway, I was just doing my schoolworks (because, as said, the teacher was nice, but quite strict on rules) as I was trying to be a good student.
There was a bit of commotion and hilarity that day, but not that much more than I was used to already. It was a Montessori school (‘educate oneself in ones own rhythm’) so everyone was ought to be responsible for your own tasks, thank you very much. We didn’t even really sit together as a class much, most of the day. All years mixed, mostly. The teachers were there to answer your questions, but everyone had books of their own level, so it could be a question on any level, at any hour. If anything, it’s a great method to keep any teacher on their toes, really!

It wasn’t until after class, when Abram left the classroom and fellow pupils laughed at him, that I noticed I had apparently ‘missed out’ on something. He had jerked off looking at one of our more attractive fellow classmates. Because of the sink, only pupils seated directly behind him had witnessed what had happened exactly.

It was too bad really that he was wearing jogging trousers.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 18, 2017 in Daily life, Humour

 

Tags: , , , , , , ,

10 Cloverfield Lane

When Michelle, a young woman, decides to leave her boyfriend (or husband, or fiancé, this wasn’t exactly clear to me)she had no idea how drastically her life would suddenly change.
She decides to get the car and drive away, but meets with disaster on her way to wherever. Once she awakes, it’s mostly to confusion.
She has a drip in her arm, but is also tied to the wall with her knee, which is also bounded due to an injury that happened in the car accident.

This film is actually quite the mindfuck. Not in a constant thrilling way, but it defenitely has nontheless.
John Goodman is Howard, the guy who has saved Michelle, and John Gallagher Jr is Emmett, her co-survivor of what Howard tells them has been an attack. Emmett has seen it, Michelle is very sceptical about all of it.

Though they never truly become fully friends, they do find a way to live together in the bunker that Howard build. Michelle, whenever she finds a way to not believe something that Howard has come up with, Howard finds a way to prove her wrong and his own point. Still, you’re more on Michelle’s side, as Howard’s ideas are so eccentric or farfetched, if you will. You do feel trapped along with Michelle, but thankfully it’s quite easy to still relate to Howard, who has a strong personality, but is mostly just friendly in a fatherly way. Strict, but still loving, that is. It’s his main aim to keep everyone safe. So even if the children don’t behave, he gets upset, but he’s easy to calm down.

It’s really too bad that the last part of the film only takes that short. I feel the film deserved more than only those few minutes. It makes the slower middle part of the film quite pointless, actually.
Then again, it’s just a film.
It’s not bad, it’s just not the best you’ll ever see.

 
Leave a comment

Posted by on November 16, 2017 in Films, Opinion

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: