RSS

About

About

Ik ben schrijfster (boeken & dit blog), pedagoog, onafgestudeerd Apothekersassistente, Verpleegkundige, Manager in de Zorg (ik kan geen dingen afmaken waar ik uiteindelijk toch niks aan vind) en ben dol op lezen, schrijven en films kijken. Ik schrijf recensies voor boeken van zelf publicerende auteurs voor schrijfweb en van boeken die ik zelf koop of krijg.
Daarnaast schrijf ik gewoon op wat ik van dingen vind. Dat kan letterlijk van alles zijn. Een kast van Ikea tot een pen bij de Bruna en van een vliegmaatschappij tot een winkel die niet deugen wil. Het feit dat pedagogiek/zorg mijn achtergrond is en ik atheïstisch ben, zal ongetwijfeld hier en daar te merken zijn.
Ik schrijf voor wisselend publiek, en met datzelfde succes. Inmiddels heb ik zo’n zes boeken geschreven, maar maak je geen zorgen: niets daarvan vermeld ik op mijn blog. Ik wil namelijk niemand opdringen ook maar iets te kopen.
Ik sta open voor suggesties qua schrijven en werk. Mocht je ze hebben, graag in de ‘comments’!

ps Op al het geschrevene zit copyright. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

I’m a writer (books & this blog), pedagogue, nongratuated Pharmacists’ Assistant, nurse, Manager in Care (I don’t finish what I don’t like from the start) and I’m fond of reading, writing (six books by now, don’t worry, none of it is on this blog, I won’t bore you with that)  and watching films.
I write reviews for books that have been ‘self publiced’ for authors on Schrijfweb and of books I buy myself or receive.
Next to that I just write what I think of stuff. This could be literally anything. A closet from Ikea to a pencil at Bruna (Dutch, the latter, sorry), and from a flycompany to a shop that doesn’t want to behave . The fact that I have a pedagogical/Care background and am atheistic will, no doubt, sound through in some of my opinions.
I write for different audiences, with that same rate of success. I’m open to suggestions. If you have ‘m, please use the ‘comment’ section!

ps All the written parts have copyright on them. Sharing in any way is not allowed unless I gave you written permission.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: