RSS

Category Archives: Projects

How I made a Barbarella-outfit out of an H&M jumpsuit

Yes, I am without a hobby. You’ve got to be, when doing something like this, right?

Fact is: I wrote a scifi book (well, that is my opinion, the one I wrote it for said it has a lack of spaceships?! – it has one, but, like Dr Who’s, it’s camouflaged!) and I wanted a pic of me in a Barbarella-like outfit.

So there. That was the initial goal.
Now all I had to look for, was a store that sold something that came even remotely close to such an outfit.
After studying several outfits that I was aware of, worn by the gorgeous Jane Fonda, I decided to go for vlcsnap-2015-02-03-11h47m11s195this one.

When I found out H&M stores had a jumpsuit available in white, I went for it. Thankfully, I had just bought a sewing-machine 🙂

so after cutting the legs off, buying black satin ribbons, sewing those on the halter-part of the jumpsuit, I had to undo the legs. Given that I’m not really that good at handycrafts, I ended up making a seam quite next to where the original seam already was situated, camouflaged that with some more ribbon, and so on. Then I put on some cardboard tube with aluminum foil on our wii-gun.

To be fair, I was quite pleased with the result 🙂 So if anybody asks you: YES, I’m available for the remake of Barbarella! 😉

Barbarella IMG_6823_7172 klein.jpg

 
Leave a comment

Posted by on July 6, 2018 in Books, Films, Humour, Projects, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Making things I have in my mind.

The annoying part of being a writer is to get people convinced that they really haven’t lived their lives properly unless they’ve read your book.

It’s in a way even harder if you’re being creative. For childrens’ books, for instance.
I’m someone to come up with a story. I can’t draw. Not for real. Not the kind of strokes on a paper that makes people well up. Well, from boredom maybe, but that’s about it.

I’m a bit weird though, if I can’t make it work the way I have in my mind, I start thinking what I CAN work with in order to make it -even if only slightly- resemble what I had in mind.
That way I once made a toy for children. A prototype of sorts. It’s not for children to play with, this prototype, as I had to make it work the way I could shape it in order to look like I wanted it to look. Does that make sense to anyone? I bought a yoga block and a yoga mat in order to fullfill my desperate need to make something I wanted to be carved from wood. You know those boxes which has shapes with a circel, block, triangle and rectangle? The kind of blocks that are learning children all over the world how to make things fit in holes? I have made one of those for the lovers of shoes. In different sizes and shapes. Cut out of yoga block and yoga mat. I figured it was a way of getting what I had in mind at least in some sort of shape so it would exist. And not just in my head.

For my other project, a peekaboo book for kids, I tried first to draw it on paper. I think I’ve never been more depressed after seeing my own work that way. So, when visiting HEMA the other day and finding they had rolls of felt in different colors, I thought: why not?

So I dug up my old sketches so at least I knew how to cut and paste, went to the store for glue (after I asked on twitter if anybody knew how to make felt attach to felt) and also bought eyes.
They happened to have them in that store.
I didn’t even think of that yet, but when the cassiere happened to mention:
‘Hold on, let me get rid of this eye first, or it’ll stick on my finger forever’, I indeed noticed the small, white, goggly eye on her finger, next to the pencil she also happened to be holding. She took a plastic tube and put the eye in there. I was a bit stunned. I took the tube, gazed at the very odd and curious looking gathering inside it. All looking at me with that expression: ‘How you doin’?’
I thought: ‘I’m shit at drawing eyes aswell, maybe I should by those too’. So I did.
I now have my first felt-book for children.
All the characters in it look massive stoned (I bought eyes with eyelashes and this is a bit trickier with pasting them, it turns out) but….I have a book!
Now all I need is to embroid it with my texts. Or at least come up with a solution of how to do that.

Mind you, things hardly ever go in the way normal people solve them if I do it. But it’s still good fun, don’t worry.

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2015 in Projects, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Inspectie, GGD en Kinderopvang

Kinderopvang, GGD en Inspectie hebben, in tegenstelling tot wat je zou denken, niet zo’n beste samenwerking.

In principe verleend kinderopvang de functie van het opvangen van kinderen gedurende de dag als de ouders/verzorgers niet thuis zijn.
Zo begon het in elk geval aanvankelijk. Dan heb ik het wel over de jaren 60. Opgezet om de kinderen simpelweg op te vangen en voor ze te zorgen zolang de ouders dat zelf niet konden wegens werk.

Inspectie is het controlerende orgaan van de kinderopvang. In samenwerking met de GGD. Van beiden wordt verwacht dat zij een oogje in het zeil houden. Misstanden opmerken. De veiligheid bewaken.
De Inspectie en GGD kunnen dit niet zomaar.
Daartoe zijn middelen ontwikkeld om duidelijke resultaten vast te kunnen leggen zodat er gerapporteerd kan worden. Als er iets mis is, moeten ze immers kunnen handelen. Met meetbare zaken. Dan moet je bewijzen hebben. Dit soort tools worden door de Inspectie en de GGD gebruikt om te kunnen controleren of wat er ergens gebeurd, ook klopt. Of wat er beweerd wordt, ook wordt nageleefd.
En of zaken die mis zijn gegaan, voorkomen hadden kunnen worden.
Ook of er zaken zijn die mis zouden kunnen gaan, die preventief verwijderd kunnen worden, danwel voorkomen.

Wat dit in de praktijk betekent?
Een hele berg papieren. Letterlijk.  Als je niks invult, weten zij niks, en gebeurd er dus ook niks met je kinderopvang. Gesloten deuren als resultaat.
Bij een grotere kinderopvangorganisatie zijn het meestal de managers die zich met dit soort papieren bezighouden. Lees: dit door een ‘plusleidster’ laten doen.
Het wordt in een vergadering gegooid wie zich nu weer mag opwerpen om de benodigde vinkjes, schrapjes en kruisjes te zetten buiten diens eigen werktijd (de manager moet namelijk ondertussen naar een vergadering over het in banen leiden van de kwaliteit die er geboden wordt) en zo is zo’n leidster weer een uur of wat armer. Die ze niet aan de kinderen kan besteden, want het invullen van zo’n lijst vereist wel enige concentratie. Wat overigens ook weer betekent dat niet aan het ‘vierogen principe’ wordt voldaan, want ja, je hebt zowaar TWEE ogen nodig om te lezen. Terwijl je voor de kinderen zorgt.
En ja, dat is nodig, want ook op de eigen groepen moeten de werkruimtes aan de eisen voldoen. Ook daar moeten lijsten worden ingevuld. Naast de lijsten waar al moet worden afgestreept wanneer welk speelgoed in de was is gezet, wanneer de bedjes verschoond zijn.

Kinderopvang wil gezellig kunnen zijn, een veilige en warme omgeving.
Een plek waar kinderen, leidsters en ouders/verzorgers zich een veilige weg kunnen banen door het leven dat de maatschappij is. Een kind kind kunnen laten zijn. Een soort extra gezin waar veilig opgroeien, samen spelen, samen delen en leren van en met elkaar, centraal staan.

Inspectie een GGD willen dat er zoveel mogelijk wordt vastgelegd. Immers, zonder deze vastlegging is het niet mogelijk om te controleren of een kinderdagverblijf zich aan de gestelde regels houdt. De hoeveelheid van zaken waarop gelet wordt is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Een beetje zoals het boek van Dr Spock door de jaren heen steeds dikker is geworden. Dit is onderhevig aan studies die veranderde resultaten hebben laten zien. Wisselende resultaten. Na elke studie. Het is vrijwel geen jaar hetzelfde. Dus is ook elk jaar de manier van handelen anders.
De Inspectie en GGD baseren zich bij het maken van zijn beleid en formulieren op wetenschappelijk onderzoek. Zou je denken.
In de jaren dat ik zelf op de groep stond, merkte ik bijvoorbeeld dat het Consultatiebureau letterlijk elk jaar wat anders te melden had over bijvoorbeeld borst- en flesvoeding in het eerste jaar.
Het ene jaar mocht het nog in de magnetron, het volgende jaar was niets slechter dan dat. Het ene jaar moesten baby’s onder het jaar borst- of flesvoeding krijgen, om vanaf 12 maanden (1 jaar, ja) over te gaan op gewone koemelk. Het andere jaar moesten ze ineens het liefst tot 2 jaar opvolgmelk krijgen (vandaar die verandering in de schappen in de supermarkt).
Overigens bleef het zo dat de borstvoeding niet in de magnetron mocht. Leuk voor winkels die flessenwarmers verkochten.
Maar dat terzijde.

Afgelopen jaren is er het een en ander veranderd in de kinderopvang.
Deze keer onderhevig aan andere factoren dan de gebruikelijke onderzoeken.
Door de crisis, die een omslag teweeg heeft gebracht in de werkwijze van kinderopvang, maar ook door de Zedenzaak, is er nog veel meer veranderd dan gebruikelijk is.

Ouders zijn niet langer de factor waar het werk van afhangt.
Dat is Inspectie geworden, met de GGD.
Die willen dat leidsters alle papieren hebben om zich ervan te verzekeren dat de leidsters binnen de door hun goedgekeurde instelling ook daadwerkelijk de juiste kennis hebben. Op zichzelf niet zo vreemd, maar de oude papieren voldoen ‘ineens’ niet meer.
Voorheen was SPW3 de norm om op een groep te staan. Inmiddels heb je ook een VVE-certificaat nodig. Die je alleen kunt behalen als je al werkt. Is niet via een ander opleidingsinstituut te behalen. Leuk voor hen die tijdens de crisis zijn ontslagen, nu werkloos thuiszitten. Kunnen niet meer terug. Want geen VVE certificaat.
En men heeft toch nog liever een HBO-papiertje, want dat bewijst dan dat leidsters toch wat meer hersens hebben. Terwijl HBO-ers zich snel zullen vervelen om als leidster op de groep te staan. Geen kinderen met bijzondere behoeftes, gewoon opvang.
Een VOG verder nog om er zeker van te zijn dat je een gedegen werker voor je hebt- terwijl de Zedenzaak nu juist heeft laten zien dat VOGs GEEN ENKELE toegevoegde waarde te hebben. Het is heel leuk als je zo’n papiertje in handen hebt, maar Robert M kreeg ‘m ook. In theorie zou zelfs Dutroux dat papier hier gekregen kunnen hebben, als zijn handelen niet zulk wereldnieuws was geworden. In die zin heeft de EU hopeloos gefaald, wat mij betreft. Waarom alleen financieel de handen ineen slaan, als justitieel zoveel leed voorkomen zou kunnen worden?

Inspectie lijkt hoe dan ook overtuigd te moeten worden van de goede bedoelingen van leidsters en hun managers. Ineens is iedereen op voorhand schuldig, tenzij bewezen van niet. Terwijl de beveiliging eerder, in vorm van VOG en diploma, heeft bewezen niet te werken. Weliswaar was het er maar eentje, maar Robert M heeft wel bewezen dat een VOG alleen zin heeft als die op Europees niveau nagetrokken wordt.

Op dit moment mogen baby’s tot een jaar maar 2 verschillende gezichten zien op een dag. Zogenaamd om de verwarring niet te groot te maken. Terwijl het ook tijdens de Zedenzaak is gebleken dat het prima is om er nog een kracht bij op de groep te hebben. Meer controle, tenslotte.
Gezien bovendien het feit dat er kleine crèches zijn die het hoofd boven water proberen te houden door een grote groep te hebben met bijvoorbeeld 3 of 4 leidsters, is het voor dit soort locaties al nagenoeg onmogelijk om aan zulke regels te voldoen. Ik me af waar de Inspectie deze regel vandaan heeft gehaald.
Een kinderopvang functioneert, in de regel, als een soort groot gezin. Afhankelijk van of het een verticale groep is (leeftijden van 0 tot 4 door elkaar) of een horizontale ( leeftijden van 0 tot 1, 1 tot 2 etc bij elkaar): hoeveel gezichten denken de Inspectie en de GGD dat een kind sowieso ziet op een dag? Er zitten andere kinderen in zo’n groep. Sommige kinderen worden twee dagen, andere drie dagen en weer een ander vier dagen gebracht. Per dag zijn er, bij goede bezetting, toch zeker gauw zeven kinderen op zo’n groep te vinden, vaak meer.
En ja, ik weet dat het gaat om het onderscheid tussen volwassenen en niet-volwassenen, maar voor een baby maakt dit niets uit. Op die leeftijd (tot 12 maanden) ben je je niet bewust van waar je zelf ophoudt en de ander begint. Elk ander gezicht is er eentje. Een kind maakt niet specifiek onderscheid tussen ‘groot mens’ en ‘klein mens’. Dus waarom zo moeilijk doen? Vooral ook omdat een kind zelfs thuis veel meer verschillende gezichten ziet dan de GGD kennelijk gezond acht?
Om het moeilijk doen? Om krampachtig de controle vast te houden die eerder al verloren was?
Het lijkt erop.

Inspectie, moet u bedenken, komt hooguit 2 keer per jaar langs. Meestal 1 keer. Als er zaken in de papieren niet kloppen, trekken ze aan de bel.
Lijsten vol zinnen als: ‘een kind valt van de trap en heeft een hersenschudding’ of ‘een kind eet een van een plant van begint te braken’. Je mag op zo’n moment niet invullen dat de kans daarop ‘niet aanwezig’ is. Alleen als je geen trap hebt. Of geen planten.
Naar aanleiding van alle zinnetjes die daar in beschreven worden, moet ook een actieplan voor elke regel worden opgesteld. Alsof je een toets doet, bijna. Letterlijk voor elke zin moet je opschrijven wat je zou doen, als er inderdaad een kind van de trap valt, van een plant eet, een bult valt, etc.
Elk jaar opnieuw. Want de Inspectie komt elk jaar langs.
Elk. Jaar. Opnieuw. Invullen.

Aan ons als leidster werd tijdens zo’n  Inspectie gevraagd hoe het ervoor stond op de groep. Hoe lang we alleen stonden op de groep aan het begin en aan het einde van de dag. Vervelende was dat wij op den duur ons rooster aan moesten passen, omdat het niet aan die richtlijnen voldeed, terwijl het qua tijden wel klopte. ‘s Ochtends begonnen er twee om 7:30, die werden om 9:30 bijgestaan door hun collega van die dag. Om 16:00 vertrok de vroege diensten, terwijl de late diensten tot 18:00 de deuren open hield. Er mocht niet meer dan 3 uur alleen worden gestaan, werd er toen gezegd.
Het feit dat dat ene uur niet door dezelfde leidster werd gewerkt, maakte niet uit. 3 uur was de norm. Het waren er bij ons 4. Dus moesten de vroege diensten ineens een half uur langer blijven.
Die ze niet uit kregen betaald. Ja, wel in overuren opbouw, maar we hebben er nooit een cent van teruggezien. Dank je wel, GGD en Inspectie! Ik ben er zeker van dat die stap echt heel nuttig was. En denk nou niet dat dat anders opgelost had kunnen worden: dan kent u de manager nog niet. Die kwam overigens daar tussendoor binnen. Meestal 8:30. Twee keer in de week.

Toen ik er nog werkte, was er een inspectrice die dol was op onze locatie. Uiteraard ging ze haar boekje met af te vinken bolletjes en streepjes keurig langs. Uiteraard kregen we hier en daar moeilijke vragen of de intimiderend hoog opgetrokken wenkbrauw, maar ze zei altijd: ‘ben je gek, ik ben zo dol op jullie, ik zou het hier niet willen sluiten’. Prettig en vleiend, maar niet objectief.

De beste Inspectie die ik ooit heb gehad, was op een vrijdagochtend, rond een uur of 8. Midden tussen de ouders. Ik was bezig kinderen te ontvangen voor die dag, er was een bestelling niet doorgekomen en de kinderen van beide groepen vlogen om me heen als een bende wild geworden stuiterballen in een jampot, omdat het stormde buiten.
Het jaar waarin de kinderopvang een vogelvlucht maakte en de locaties als paddenstoelen uit de grond schoten. De locaties die met het inzetten van de crisis overigens ook als eerste vielen.

Ze stond daar, niemand wist ergens van. We moesten ons trucje laten zien. Instant gilzenuwen. We redden het. We waren namelijk gewoon goed.

 
Leave a comment

Posted by on April 6, 2015 in Opinion, Projects

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Elves

There where the elves sing is a good place

they sing half at shore, up to the moon

their singing makes your heart race

but in a good way, for never were you so merry

as listening to the sound of their approaching ferry

coming from all the way up there down to earth in the water

where it mixes with the elves and their pet otter

unfortunately this little bastard makes the ferry sink

then again it brings me up to think

elves are not so real in life for all that matters

it’s important that you keep your dream and not the shatters

of dreams being dreamed earlier before

the ones that were so lovely and never reached any shore

as

because

 
Leave a comment

Posted by on March 2, 2015 in Childrens story, Poems, Projects

 

Tags: , ,

Lessen en examen bij Capabel

Over diverse, zo niet alle onderwijsinstellingen is wel wat te zeggen. Zowel in positieve als in negatieve zin. Mijn ervaringen bij Capabel waren echter uiteindelijk zo beroerd dat ik de school zelfs zonder diploma verliet.
En niet omdat ik het niet zou kunnen.
Het zijn opleidingen die niet veel voorstellen. Ze duren een jaar en zijn zeer kostbaar. Voor 5000 euro leiden ze je wel ‘even’ op tot assistent in diverse beroepsformaties (Apothekersassistent, Klassenassistent, Dierenartsassistent, Doktersassistent, noem het zooitje maar op). De kwaliteit van de lessen was zeer gevarieerd. Ik ben eigenlijk maar één echt goede docente tegengekomen, die daar nu ook weer weg is. Kreeg een betere aanbieding elders.
Waar andere docenten vooral examentraining op voorhand gaven (‘als je dit nu leest en dat en dat in je hoofd stampt en het zo opschrijft, haal je je examen’ WTF?! Ik wil inhoudelijk leren!) gaf deze docente ook daadwerkelijk uitleg bij haar lessen. Ook ging ze, op verzoek, dieper op lesmateriaal in. Andere docenten werden hier vooral erg zenuwachtig van:
‘Dat hoef je echt niet te weten voor het examen!’ was het al gauw. Een mannelijke leraar vond het wel erg prettig om dichtbij te staan en kwam zo af en toe een rondje door de klas maken om zaken in het boek aan te wijzen, die niet echt nodig waren. Zoals z’n vinger over het papier gleed, voelde het zelfs bijna als een aanranding. Hij stelde daarnaast ook impertinente vragen, om dan degene die een vinger omhoog stak, het woord te laten doen…
Een studente zei daar iets van. Omdat hij net had gevraagd wie er weleens zelf een borstonderzoek had gedaan. Nu leek die vraag in het kader van de opleiding te zijn, maar het was wat al te duidelijk dat meneer hier ook meteen beeld bij wenste te hebben. Hij had eerder ook gevraagd of iemand van ons weleens een vrouwencondoom had gebruikt?
‘Ik vind dat u wel hele impertinente vragen stelt hoor, zo net na de lunch’ redde deze klasgenoot van ons de verplichting die er werd gevoeld om de vragen te beantwoorden. Hij sputterde wat, maar wist dondersgoed dat zijn motieven doorzien waren.
Een andere docente discrimineerde.
Uit protest heb ik daar het lokaal eens voor verlaten, toen ze alweer de enige Turkse jongen die onze klas rijk was, eruit stuurde. We waren een klas waren die halfomhalf waren. ‘Witte’ en ‘gekleurde’, die jongen de enige mannelijke, ook nog eens. En serieus, de ‘witte’ liet ze altijd zitten en meedoen in de les, de ‘gekleurde’ moesten er altijd uit. Onder het mom van ‘huiswerk niet gemaakt? Doe maar op de gang dan’. Terwijl ik zo vaak het niet helemaal had gemaakt, dat dan ook zei, en zij kwam met:
‘Ja, maar jij weet tenminste waar we het over hebben’.
Tijdens het praktijkexamen was deze docente ook bijzonder hinderlijk. Wie er 5 seconden te laat binnenkwam, mocht er niet meer in (tegen de regels, je hebt immers gewoon minder tijd, maar je hebt wettelijk recht om je examen te mogen maken!) ook niet als het aan het verkeer of ander vervoer te wijten viel en hier melding van was gedaan op de receptie. Dit gebeurde wederom bij de Turkse medestudent.
‘Niks hoor, je stoort nu teveel!’ wees mevrouw de docent hem bruut de deur.
Vervolgens ging mevrouw zelf een half uur lang door het lokaal lopen ijsberen. Op hoge hakken. Alsof je je examen doet terwijl er ondertussen een Riverdance wordt uitgevoerd. Zeer hinderlijk. We keken allemaal steeds om als ze weer een rondje liep, maar niemand wilde worden weggestuurd (er was tenslotte net al iemand de deur gewezen) dus daadwerkelijk uitspreken deed niemand. Maar na het examen beklaagden we ons, tegen elkaar.
‘God zeg, had dat mens niet stil kunnen blijven zitten? Ik werd er echt gek van! Ik kon me helemaal niet concentreren!’
‘Waarom zei je dan niks?’
‘Ben jij gek?! Dan laat ze je zakken hoor!’
Op een keer heb ik er toch wat van gezegd. Van haar oneerlijke handelen. Het lopen liet ik nog achterwege.
Daar werd ze inderdaad niet blij van.
Ze liet me voor mijn examen zakken.

Inhoudelijk voor wat betreft de lesstof: die is hetzelfde als de reguliere opleidingen, maar het in praktijk brengen is een kwestie van stagelopen, vlieguren maken.
-Er blijken bijzonder weinig gecertificeerde bedrijven te zijn die welwillend zijn om met Capabel in zee te gaan. Hoe vaak ik niet heb moeten uitleggen waarom ik bij Capabel zat….men heeft liever ROC studenten, of LOI.
-De begeleiding is ontzettend beroerd (ik heb mijn begeleidster eenmaal gezien, we hadden daarvoor nog nooit gepraat en de mededelingen die me werden gedaan waren hoogst onprettig) en de lesinhoud zo karig dat men er geen raad mee weet en je vooral succes wenst.
Men wil bij Capabel snel veel geld verdienen. 5000 euro voor een jaar voldoet daar wel aan.
-Sociale interacties worden niet aangeleerd. Daar is wel een lesonderdeel voor, maar voor het soort werk wat je gaat doen, is dat niet afdoende. Dit hangt van je stage af. Dan vind ik dat er toch echt teveel van die stage wordt verwacht -niet elke plek is zo ideaal- om het volledig te kunnen leren.

Het internet afstruinen levert eigenlijk ook vooral negatieve ervaringen op, en gezien het feit dat er een docente wordt toegelaten die discrimineert en eentje die eigenlijk gewoon seksueel intimideert, zou ik het van harte afraden. Het is weggegooid geld, stop die liever in een gedegen versie met docenten die goed begeleiden en bedrijven die het onderwijs wat je volgt, ondersteunen. Dat levert niet alleen een diploma op wat aanzienlijk meer baangarantie geeft, maar ook feitelijk een gedegen basiskennis voor je uiteindelijke beroep.

 
Leave a comment

Posted by on November 6, 2014 in Opinion, Projects

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Because…now available!

So, quite excited to tell that, as of now, my small bundle of poems is available on kindle through amazon.com! Get your copy with the link below:

http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00ODCKA0G?*Version*=1&*entries*=0

Also available in print on lulu.com.

Coverdesign by Sven Stockman (again, thank you so much!!)

 
Leave a comment

Posted by on October 12, 2014 in Books, Projects

 

Tags: , , , ,

Poems

For my next trick, I will publish a small book of poems 🙂
They’re not for the sensitive souls, as it involves a lot of swearing.

I’ve decided to name it ‘Because…’, as there has, for every poem, been a reason to compose it the way I did.

It was a big relieve to write it all down and in a way, I hope it will entertain people. Thinking that everybody has these kind of thoughts every now and then about anyone and anything.

 
Leave a comment

Posted by on September 22, 2014 in Books, Projects

 

Tags: , , , ,

Hate (fragment of ‘Because’)

Hate

spreads

through your veins

as a liquid

filling all the possible spaces in your soul

until none of what you feel

is loving or caring.

When it’s liquid

it can feel quite victoriously

but when it cooles down

it leaves your soul filled

with a heavy stone for a weight

and with the worst feeling

you ever thought possible

for not just your hate towards others

but also the hate against yourself

echoes

through every piece of matter

that you are

 
2 Comments

Posted by on September 21, 2014 in Books, Projects

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers like this: